• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

 Site Haritası
               Anasayfa

               Hakkımızda

               Hizmetlerimiz

               Makaleler

                     İcra ve İflas Hukuku

                         •  Haczedilemez Konut

                         •  E- Haciz

                         •  İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması Davası (İİK m.68-70)

                         •  Hacizde Usul Kuralları

                         •  Hacze Katılma (Hacze İştirak)

                         •  Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi

                         •  İcra Hukuku Nedir, Haciz Yolları Nelerdir

                         •  Fatura ve Faturaya Dayalı İcra Takibi

                         •  Kambiyo Senetleri (Çek, Bono, Poliçe)

                         •  Çek Nasıl Tahsil Edilir

                         •  Karşılıksız Çek Nedir ve Nasıl Tahsil Edilir

                         •  İhtiyati Haciz

                         •  Haciz ve Türleri

                         •  Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

                         •  İtirazın İptali Davası

                         •  İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

                         •  İcra Hukukunda Süreler ve Hesaplanması

                         •  Mal Beyanında Bulunma

                         •  İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi (Taliki)

                         •  Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

                         •  Ciro Nedir

                     İş Hukuku

                         •  İşe İade Davası

                         •  İşçilik Alacakları

                         •  İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

                         •  Çalışma Koşullarında Değişiklik

                         •  İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshi

                         •  Geçersiz ve Haksız Fesih

                         •  İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih

                         •  İhbar Süreleri

                         •  Geçici İş İlişkisi

                         •  İşyerinde, Covid-19 Bulaşı İş Kazası Mıdır

                         •  Covid-19 Salgını Sonucu Ücretsiz İzin

                         •  İş Sözleşmesi Türleri

                         •  İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası

                         •  Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davası

                         •  Ücret ve Ücretin Ödenmesi

                         •  Ücretin Ödenmemesi

                         •  Hizmet Tespit Davası

                         •  Asgari Ücret - Ücret Kesme Cezası - Hesap Pusulası

                         •  İş Sözleşmesinde Değişiklik

                         •  İşyerinin Devri

                         •  Geçici (Ödünç) İş İlişkisi

                         •  Kısa Çalışma - Kısa Çalışma Ödeneği

                         •  Mobing Nedir

                         •  Alt İşveren Nedir

                         •  İşçinin Sadakat Borcu

                         •  İş Sözleşmesinin Geçersizliği

                         •  İşçinin Rekabet Yasağı

                     Ticaret ve Şirketler Hukuku

                         •  Motorlu Taşıt Vergisi

                         •  Barter Sistemi

                         •  Simsarlık Sözleşmesi

                         •  Ticaret Unvanı

                     Aile ve Boşanma Hukuku

                         •  Nişan İlişkisi ve Nişanın Bozulması

                         •  Babalık Davası

                         •  Koruyucu Aile Kurumu

                         •  Yoksulluk Nafakası

                         •  Yardım Nafakası

                         •  Koronavirüs ve Boşanma

                         •  Anlaşmalı Boşanma Davası

                         •  Tedbir Nafakası

                         •  İştirak Nafakası

                         •  Boşanma Davası

                         •  Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi

                         •  Nişanlanma, Nişanlanmanın Sona Ermesi

                         •  Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları

                         •  Evden Uzaklaştırma Kararı

                         •  Aile Konutu Şerhi

                         •  Evliliğin İptali Sebepleri

                         •  Evliliğin İptali

                         •  Boşanma Sebepleri

                         •  Boşanma Davası Sonucunda Tazminat

                         •  Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

                         •  Mal Rejimi Sözleşmeleri

                         •  Gaiplik Nedir

                         •  Evlenme

                         •  Evlenmenin Şekil Şartları

                         •  Düğün Takılarının İadesi

                         •  Düğün Takıları Kime Aittir

                         •  Velayet Davası

                         •  Velayetin Değiştirilmesi / Kaldırılması

                         •  Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

                         •  Evlenen Kadının Kendi Soyadını Kullanması

                         •  Aile Konutu

                         •  Soybağının Reddi Davası

                         •  Yaş Düzeltme Davası

                         •  İsim - Soyisim Değişikliği

                         •  Ayrılık Davası

                     Miras Hukuku

                         •  Çocuğun Mal Varlığının Korunması Davası

                         •  Mirasın Reddi Nedir, Miras Nasıl Reddedilir

                         •  Mirastan Feragat/Vazgeçme Nedir, Mirastan Nasıl Feragat Edilir

                         •  Miras Payının Devri

                         •  Mirasın Reddi

                         •  Tenkis Davası

                         •  Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

                         •  Eşin Mirasçılığı

                         •  Vasiyetname Çeşitleri

                         •  Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Alınır

                         •  Mirasta Denkleştirme

                     Gayrimenkul Hukuku

                         •  İnşaat Sözleşmeleri

                         •  Önalım Hakkı (Şufa Hakkı)

                     Borçlar Hukuku

                         •  Kira Tespit Davası

                         •  Vekalet Sözleşmesi

                     Sigorta Hukuku

                         •  Seyahat Sigortası

                         •  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

                         •  Malullük Sigortası ve Malullük Aylığı

                     Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

                         •  Telif Hakkı

                         •  Tescilli Marka Hakkının Kullanılmaması

                         •  Faydalı Model Belgesi Nedir

                         •  Marka Hakkı Nedir / Marka Nasıl Tescil Edilir

                         •  Marka Başvurusunun Nispi Red Nedenleri ve İtirazı

                         •  Marka Başvurusunun Mutlak Red Nedenleri ve İtiraz

                         •  Markanın Hükümsüzlüğü

                         •  Marka Hakkına Tecavüz

                         •  Markanın İptali

                     İdare Hukuku

                         •  Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması

                         •  İdare Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür

                     Ceza Hukuku

                         •  Covid-19 Tedbirlerine Uyulmamasının Cezası

                         •  Zimmet Suçu

                         •  Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

                         •  Rüşvet Suçu

                         •  Nüfuz Ticareti

                         •  İnternet Üzerinden İşlenen Hakaret Suçu

                         •  İnternetten Haber Kaldırma / Erişimin Engellenmesi

               Foto Galeri

               İletişim