• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Evlenme

Evlenme

Evlilik, bir kadın ve bir erkeğin, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kanunun öngördüğü şekilde meydana getirdikleri birliktelik; evlenme ise bu birlikteliği meydana getiren hukuki işlemdir.

Evlenecek olan kişiler, evlenmeyi kanunun öngördüğü şekil kurallarına uygun olarak gerçekleştirmelidir. Türk Medeni Kanunu m.141 uyarınca tarafların evlenmeye yönelik beyanları, evlendirme memuru ve iki tanığın huzurunda açıklanmalıdır. Tarafların olumlu beyanları ile başka bir şarta gerek olmadan evlenme gerçekleşir.


Evlenme İçin Gereken Şartlar

1-Evlenme Ehliyeti: Evlenme ehliyeti için, diğer hukuki işlemler için aranandan farklı yaşlar öngörülmüştür. Diğer yandan da evlenme ehliyeti için ayırt etme gücünün bulunması gerekmektedir.

-Evlenme Yaşı:  Olağan ve olağanüstü evlenme yaşı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Olağan evlenme yaşı; Türk Medeni Kanunu m.124’te “Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” Şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre erkek ve kadının evlenebilmek için kural olarak onyedi yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak bu durumda  kanuni temsilcinin de izni gerekmektedir.

Olağanüstü evlenme yaşı (kazai evlenme rüştü); bir kişi, onyedi yaşını doldurmamış olmakla birlikte, on altı yaşını doldurmuşsa ve evlenmesi için olağanüstü bir durum veya çok önemli bir neden de varsa, hakimden evlenmesine izin vermesini isteyebilir.

-Ayırt Etme Gücü: Evlenme için gerekli şartlardan biri de evlenecek olan kişinin ayırt etme gücüne sahip olmasıdır. Ayırt etme gücüne sahip olmayanların evlenmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu m.125 bu durumu “Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.” biçiminde ifade etmiştir. Evlenme için ayırt etme gücü, evlenmenin hüküm ve sonuçları ile evlenmenin gerektirdiği yükümlülükleri anlayabilecek yeterliliğe sahip olmak olarak anlaşılmalıdır.


2-Evlenme Engelleri: Evlenme ehliyetine sahip olan bir kişinin evlenebilmesi için, aynı zamanda kanunda sayılan evlenme engellerinin de bulunmaması gereklidir.

-Kesin Evlenme Engelleri: Hısımlık, mevcut evlilik ve akıl hastalığı olmak üzere üç tanedir.

Hısımlık: Türk Medeni Kanunu 129. madde uyarınca; “Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:

-Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

-Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.


Mevcut Evlilik: Türk Medeni Kanunu 130. madde uyarınca; “Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.”  derken, dolaylı olarak, hukukumuzda çok eşliliği (poligami) yasaklamaktadır. Bir kişi, aynı anda geçerli olarak birden çok kişi ile evlenemez.

Akıl Hastalığı: Türk Medeni Kanunu 133. madde uyarınca; “Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.” denilmektedir.

-Kesin Olmayan Evlenme Engelleri: Kesin olmayan evlenme engellerine rağmen evlenme gerçekleşmişse, kesin evlenme engellerinden farklı olarak evlilik geçerli olarak kurulmuş kabul edilir.


Bekleme Süresi: Sadece kadınlar için öngörülmüş olan bu evlenme engeli, soybağı karışıklıklarının önlenmesini amaçlamaktadır. Türk Medeni Kanunu 132. madde uyarınca; “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.” denilmektedir.

Bulaşıcı Hastalık: Bu evlenme engeli, TMK’da değil, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu madde 123 ve 124’te bazı bulaşıcı hastalıklar bakımından öngörülmektedir. Frengi, belsoğukluğu, cüzzam, verem, yumuşak şankr bu hastalıklardandır.


3-Evlenmenin Şekli Şartları

Evlenme, çok sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuş bir hukuki işlemdir. Türk Medeni Kanunu madde 134 ve 144 arasında evlenme başvurusu ve törenine ilişkin hükümler sevk edilmiştir. Aynı zamanda bu konuda, Evlendirme Yönetmeliği bulunmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.