• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Evlenmenin Şekil Şartları

Evlenmenin Şekil Şartları

Evlenme çok sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuş bir hukuki işlemdir. Türk Medeni Kanunu 134 ila 144. Maddeleri arasında evlenme başvurusu ve törenine ilişkin hükümler sevk edilmiştir. Aynı zamanda bu konuda, ayrıntılı hükümlere sahip bir de Evlendirme Yönetmeliği bulunmaktadır.

Bu düzenlemelerde, evlenme başvurusunun nereye yapılacağı ve başvurunun şekli, başvuruya eklenmesi gereken belgelerin neler olduğu, başvurunun incelenmesi, başvurunun reddi halinde buna itiraz, evlenmeye izin belgesi, evlenme töreninin yapılması ve törenin şekline ilişkin hususlar düzenlenmiştir.


Evlenme Başvurusuna İlişkin Şartlar

Evlenme başvurusu, evlenecek olanlardan birinin yerleşim yeri evlendirme memurluğuna yapılmalıdır. Bu durum, Türk Medeni Kanunu m.134’te “Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.” şeklinde düzenlenmiştir. Başvuru, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Bu durum Türk Medeni Kanunu m.135’te de açıklanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi uyarınca başvuruya, evlenecek olanların nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örnekleri, önceki evlilik varsa, bunun sona erdiğine ilişkin belge, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesi, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu eklenmelidir. Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal bir engel bulunduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddolunur. Ancak bu ret kararına karşı evleneceklerden her biri mahkemeye başvurup itiraz edebilir.


Evlenme izin belgesinin verilmesinden başlayarak altı ayın geçmesi halinde, evlendirme memuru evlenme törenini yapamaz. TMK m.139 uyarınca; “Evlendirme memuru, evlenme koşullarının varlığını tespit ederse veya ret kararı mahkemece kaldırılırsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir. Evlenme izni belgesi, verildiği tarihten başlayarak altı ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar.” şeklinde açıklanmaktadır.

Evlenme Törenine İlişkin Şartlar

Evlenme izin belgesi, verildiği tarihten başlayarak altı ay içinde evleneceklere yurtiçi veya yurt dışında, herhangi bir evlendirme memurunun önünde evlenme imkanı sağlar. Evlenme töreni esnasında evlenecek olan kişilerin bizzat hazır bulunmaları gerekir. Temsil yoluyla evlenmek mümkün değildir.


Tören kural olarak evlendirme dairesinde, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Kanun törenin yapılış şeklini madde 142’de şu şekilde belirtmektedir: “Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar.” Bu sözlü aşama, evlenmenin asıl olarak gerçekleştiği aşamadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.