• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Mirasın Reddi Nedir, Miras Nasıl Reddedilir

Mirasın Reddi Nedir, Miras Nasıl Reddedilir

4721 sayılı Kanun doğrultusunda Miras; miras bırakanın ölümünden itibaren, hiçbir irade beyanına gerek olmaksızın, miras bırakanının tüm borç ve alacaklarının doğrudan mirasçılara geçmesidir. Bu doğrultuda Mirasın reddi; miras bırakanın ölümüyle birlikte geçen mirasına ilişkin tüm borç ve alacaklardan doğan hak ve yükümlülüklerin yasal veya atanmış mirasçılar tarafından reddedilmesidir. Bununla birlikte mirasın, mirasçılara intikali ile mirasçılar miras bırakanın borçlarından yalnız tereke ile değil şahsi malvarlıklarıyla da sorumlu olmaktadırlar. Bu bağlamda Terekenin borca batık olduğu durumlarda borçtan şahsi olarak sorumlu olmak istemeyen yasal veya atanmış mirasçılar, reddi miras müessesesinden faydalanabilirler. Lakin önemle belirtmek gerekir ki reddi miras; mirasın yasal veya atanmış mirasçılara intikalinden sonra mümkün hale gelir.


4721 sayılı Kanun doğrultusunda mirasın reddi iki şekilde yapılabilir. Buna göre:

1-Mirasın Gerçek Reddi

4721 sayılı Kanuna göre Mirasın Gerçek Reddi; mirasçıların ayırt etme gücüne sahip olmaları ve ergin olmaları halinde yapılabilir. Bununla birlikte mirasın gerçek reddi hiçbir şekil şartına tabi değildir. Lakin mirasçı tarafından; miras bırakanın son ikametgah yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapılacak yazılı veya sözlü beyan ile mirasın gerçek reddi yapılabilir. Ancak ilgili Kanunda Mirasın Gerçek reddi için hak düşürücü süreler düzenlenmiştir. Bu bağlamda mirasın gerçek reddi üç aylık hak düşürücü süre içerisinde yapılmalıdır. Bu süre, miras bırakanın ölümünden itibaren veya ölümün sonradan öğrenilmesi halinde öğrenmeden itibaren başlamaktadır. İlgili Kanuna göre Mirasın gerçek reddi beyanı verildikten sonra iptal edilemez. Ancak mirasın gerçek reddi talebi; yanılma, korkutma veya aldatma sonucu yapılmış ise iptali yine dava yoluyla talep edilebilir.

2-Mirasın Hükmen Reddi

4721 sayılı Kanun doğrultusunda Mirasın Hükmen Reddi; miras bırakanın ölüm tarihinde borçlara ilişkin ödeme aczi olduğu veya terekenin borca batık olduğu resmen tespit edildiği hallerde miras hükmen reddolunmuş sayılır. Bu durumda hiçbir irade beyanına gerek yoktur. Bu bağlamda mirasçılar tarafından terekenin hiç benimsenmemiş olması yeterlidir. Mirasın hükmen reddi 4721 sayılı Kanun m 605 de; '..Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.
' şeklinde açıkça düzenlenmiştir. Lakin miras bırakanın ödeme aczinin veya terekenin borca batık olduğunun tespitini mahkemeden her zaman talep edebilirler. Bu bağlamda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki mirasın hükmen reddedilmiş sayılabilmesi için mirasçılar tarafından terekenin benimsenmemiş olması gerekmektedir. Ve neticesinde mirasçı sıfatı ile terekeye ilişkin herhangi bir işlem yapılmamış olmalıdır. Aksi halde mirasçılık sıfatı ile terekeye ilişkin işlem yapan mirasçının mirası reddetmesi mümkün değildir.


Mirasın Reddinin Sonuçları:

4721 sayılı Kanun doğrultusunda Mirasın Reddi ile; mirası reddeden mirasçı açısından “mirasçılık sıfatı” geçmişe dönük olarak sona erer. Bu bağlamda mirası reddeden mirasçı açısından; sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi sonuç doğurur. Ve neticesinde terekeye ilişkin hiçbir hak iddia edemeyeceği gibi terekenin borçlarına yönelik herhangi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Miras ise varsa diğer mirasçılar arasında paylaştırılır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.