• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Mirastan Feragat/Vazgeçme Nedir, Mirastan Nasıl Feragat Edilir

Mirastan Feragat/Vazgeçme Nedir, Mirastan Nasıl Feragat Edilir

4721 sayılı Kanun doğrultusunda mirastan feragat; mirasçının miras bırakan ile yaptığı sözleşme neticesinde miras hakkından kendi istek ve iradesiyle vazgeçmesidir. Her ne kadar mirastan feragat mirasın reddi ile kısmen benzer bir yapıya sahip olsa da doğurduğu hukuki sonuçlar bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda mirastan feragat ile mirasın reddi arasındaki en temel fark; mirasın reddi, miras bırakanın ölümü itibariyle miras intikal ettikten sonra mirasçının tek taraflı irade beyanıyla mirası reddetmesidir. Buna karşılık mirastan feragat ise miras bırakan henüz sağ iken miras bırakan ile mirasçı arasında yapılan feragat sözleşmesi ile mirastan vazgeçilmesidir.


4721 sayılı Kanun Doğrultusunda Mirastan Feragat Türleri İkiye Ayrılır:

1-Mirastan İvazsız Feragat Sözleşmesi; Miras bırakanın, mirastan feragat karşılığında mirasçıya hiçbir şey vermediği sözleşme türüdür.

2-Mirastan İvazlı Feragat Sözleşmesi; Miras bırakanın, mirasçıya feragat karşılığında bir şey verdiği sözleşme türüdür. Bununla birlikte mirastan feragat, mirasçının alt soyunu da etkiler. Ve neticesinde feragat eden mirasçının alt soyu da mirastan feragat etmiş sayılır.


4721 sayılı Kanun doğrultusunda mirastan feragat sözleşmesi bir kişi lehine de yapılabilir. Bu bağlamda yapılan feragat sözleşmelerinde lehine feragat sözleşmesi yapılan kişi mirasçılık sıfatını kaybederse feragat de hükümsüz kalır. Bununla birlikte mirastan feragat sözleşmesi şekil şartına tabidir. Bu bağlamda yapılan mirastan feragat sözleşmesi de bir “miras sözleşmesi” niteliğinde olduğundan resmi vasiyetname şeklinde ve noter huzurunda düzenlenmelidir. Ayrıca; mirastan feragat sözleşmesi sırasında mirasçı ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmalıdır, kısıtlı olmamalıdır. Aksi halde mirastan feragat sözleşmesi geçerlilik kazanamayacaktır.


Mirastan Feragatin Sonuçları

4721 sayılı Kanuna göre; mirasçı, miras bırakan ile yaptığı sözleşme ile ivazlı bir şekilde mirastan feragat ederse ilgili durumdan feragat eden mirasçının alt soyu da etkilenir. Bunun neticesinde mirasçının alt soyu da mirastan feragat etmiş sayılır. Ancak şayet mirasçı, ivazsız feragat etmiş ise yalnızca kendisi feragat etmiş sayılır. Ve neticesinde ivazsız feragat alt soyu etkilenmez.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.