• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet hakkı kapsamında ana ve baba çocuğun menfaatini göz etmek ve bu bağlamda kararlar alarak, eğitim ve bakımını karşılamakla yükümlüdür. Velayet hakkı; ergin olmayan çocuğun velayet hakkı ana ve babaya aittir. 4721 sayılı Kanun gereği; Aksini gerektirecek yasal bir sebep olmadıkça velayetin ana ve babadan alınması mümkün değildir. Bununla birlikte ana ve baba evli ise velayet hakkını birlikte kullanırlar. Ve evlilik devam ettiği sürece velayet hakkını birlikte kullanmaya devam ederler. 4721 sayılı Kanun m336 da ilgili konu; 'Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar..' şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşılık Ana ve baba evli değilse çocuğun velayet hakkı kural olarak anaya aittir. 4721 sayılı Kanun m337 de ilgili konu; 'Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir..' şeklinde düzenlenmiştir. 4721 sayılı Kanun ile velayet hakkının kimde olacağına ilişin genel düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte velayet hakkının kimde olacağına ilişkin; velayet üzerinde uyuşmazlık çıktığında velayet davası ile veya boşanma davasında çocuğun velayetinin kimde olacağına Mahkeme karar verir.


4721 sayılı Kanuna göre; velayet davası, çocuğun velayeti üzerinde olmayan ebeveyn tarafından velayet hakkının kendisine verilmesi talebiyle açılır. Velayet davalarında Mahkeme; velayettin hakkının ana veya baba hangisinde olması gerektiğine çocuğun üstün yararını göz ederek bir karar verir. Mahkeme tarafından, çocuğun velayetinin hangi tarafta olması çocuğun daha yararına olacağı değerlendirilir. Mahkeme çocuğun üstün yararını göz ederken, çocuğun yaşı, cinsiyeti, tarafların yaşadığı yerler işleri gibi çok yönlü ve çok kapsamlı bir değerlendirme yapılarak sonuca varılır. Mahkeme kararı ile çocuğun velayet hakkını üzerine alan ebeveyn, çocuğun menfaatini göz ederek çocuğa bakımla yükümlüdür. Aksi halde velayet hakkı doğrultusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen ebeveyne karşı velayetin değiştirilmesi/kaldırılması davası açılabilecektir.

Yukarıda anılanlarla birlikte velayet davası sonucunda Mahkeme sadece velayet hakkının kimde olacağına karar vermemekte, aynı zamanda velayet hakkı üzerinde olmayan ebeveynin hak ve yükümlülüklerini de belirlemektedir. Bu bağlamda velayet davası sonucu verilen Mahkeme kararı ile velayet hakkının çocuğun üstün menfaati doğrultusunda en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.