• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Velayetin Değiştirilmesi / Kaldırılması

Velayetin Değiştirilmesi / Kaldırılması

Velayetin Değiştirilmesi

Velayet hakkı üzerinde bulunan ebeveyn, durumun değişmesi veya sonradan ortaya çıkan sebeplerden ötürü velayet hakkını gerektiği gibi kullanamadığı hallerde çocuğun üstün menfaatinin korunması adına velayetin değiştirilmesi davası açılabilir. Velayetin değiştirilmesine Hakim re'sen karar verebileceği gibi velayet hakkı üzerinde olmayan ebeveyn tarafından velayetin değiştirilmesi davası da açılabilir. Burada önemli olan çocuğun üstün menfaati olduğundan velayetin değiştirilmesi davası herhangi bir süreye tabii tutulmamıştır. Çocuğun menfaatini olumsuz etkileyen durum değişikliğinin veya sonradan ortaya çıkan sebebin sürekli olması yeterli görülmüştür.


4721 sayılı Kanun ile sayılan durumun değişmesi halleri;

-Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi,
-Velayet hakkı üzerinde bulunan ebeveynin başka bir yere gitmesi,
-Velayet hakkı üzerinde bulunan ebeveynin ölmesi, gibi velayet hakkını etkileyen yeni olguların oluşması halinde durum değişikliğinden söz edilebilecektir.

İlgili kanun ile sayılan hallerde velayet hakkı üzerindeki durum değişikliğinin varlığı ve bu değişikliğin sürekli olduğu kabul edilmiştir. Sayılan haller dışında ortaya çıkan değişikliğin sürekli olması ve çocuğun menfaatini olumsuz yönde etkileyen bir değişikliğin olduğu hallerde de velayetin değiştirilmesine karar verilebilir.


Velayetin Kaldırılması

Velayet hakkı üzerinde bulunan ebeveyn tarafından, çocuğun üstün menfaatinin korunmadığı veya korunamayacağının anlaşıldığı hallerde Mahkeme tarafından velayetin kaldırılmasına karar verilebilir. 4721 sayılı Kanun ile 'Velayetin Kaldırılması' m 348 de; 'Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hâllerde velâyetin kaldırılmasına karar verir: 1. (Değişik: 1/7/2005-5378/38 md.) Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. 2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması. Velâyet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır. Kararda aksi belirtilmedikçe, velâyetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar...' şeklinde düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre sayılan hallerde velayetin kaldırılmasına karar verilebilir. Velayetin kaldırılması kararı aksi belirtilmedikçe bütün çocukları kapsamaktadır. Bu bağlamda her bir çocuk için ayrı ayrı dava açılmasına gerek yoktur.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.