• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Kişinin doğumu ile birlikte nüfus kütüğüne kişiye ait bilgiler kaydedilmektedir. Nüfus kütüğüne kaydedilen kişilere ait bilgiler nüfus kayıtları adı altında tutulmaktadır. Bu bağlamda öncelikle nüfus kayıtlarında kişinin yer alan bilgilerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda nüfus kayıtlarında kişinin;

-Kişiye ait T.C kimlik numarası,
-Kişinin kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy veya mahalle adı, cilt, aile, birey sıra numarası,
-Kişinin adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, ana adı ve soyadları, daha önceden evli kadın varsa önceki soyadları,
-Kişinin fotoğrafı,
-Doğum yeri ile gün, ay ve yıl olarak tam tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
-Evlenme, boşanma, soy bağı kurulması, ölüm, vatandaşlık kazanımı ya da kaybı gibi kişisel durumlardaki değişiklikler veya yetkili makamlarca yapılan değişiklikler,
-Dini,
-Medeni Hali,
-Yerleşim yeri adres, bilgileri yer almaktadır.


Yukarıda sayılan nüfus kayıt bilgilerinden herhangi birinde bir değişiklik olduğunda veya nüfus kaydı işlenirken bir hata yapıldığı iddiası bulunan kişiler nüfus kaydının düzeltilmesi davasını açabilecektir. Bu bağlamda nüfus kaydını düzelttirmek isteyen kişinin yanı sıra hukuki bir menfaati bulunan tüm ilgililer de nüfus kaydının düzeltilmesi davalarından birini açabilirler. Ancak önemle belirtmek gerekir istisnai olarak düzenlemiş bazı nüfus kayıt bilgilerinin, nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmadan, Nüfus Müdürlüğü'ne yapılacak bir başvuru ile değiştirilmesine olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda sürecin uzamaması adına hukuki bir yardım alınması gerekmektedir.


Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası; öncelikle nüfus kaydının düzeltilmesi davasını hukuki yararı bulunan kişiler veya ilgililer, hukuki yararı bulunduğu sürece herhangi bir süreye tabii olmaksızın açabilirler. İlgili Nüfus Müdürlüğü davalı gösterilerek, Nüfus Müdürlüğü'ne karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılabilir. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası kamu düzenine ilişkin bir davadır. Lakin bu bağlamda Mahkemenin resen araştırma yapma yetkisi de bulunmaktadır. Bununla birlikte nüfus kaydının düzeltilmesi davasını açan kişi de iddiasını her türlü delil ile ispat edebilmektedir.


Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Sonuçları

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası açan kişinin; nüfus kaydının düzeltilmesi talebi gerekli görülürse davayı açan kişinin başkaca herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Mahkeme, nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde bir hüküm kurduğu takdirde, ilgili hükmün kesinleşmesiyle birlikte; Nüfus Müdürlüğü'ne nüfus kaydına ilişkin kesinleşen hükmünü bildirir. Ve neticesinde Nüfus Müdürlüğünce gerekli işlemler yapılır. Ancak unutulmamalıdır ki Mahkeme hükmü karşısında, Nüfus Müdürlükleri'nin İstinaf Kanun Yoluna başvuru hakkı saklı tutulmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.