• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Evlenen Kadının Kendi Soyadını Kullanması

Evlenen Kadının Kendi Soyadını Kullanması

Kural olarak evlenen kadının kocasının soyadını alacağı düzenlenmiştir. Lakin işbu durum Eşitlik İlkesi ile Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Lakin kadının evlilik öncesi soyadını kullanmak istemesi gerek Anayasa gerek AİHS ile düzenlenmiş en temel hakları arasındadır. Lakin soyadı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve kişinin bu hakkından vazgeçmesi mümkün değildir. Bu bağlamda 2015 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından emsal karar niteliğinde verilen karar doğrultusunda; kadının evlenmekle aldığı kocasının soyadının iptaline ve neticesinde kadının evlilik öncesi soyadını kullanmasına karar verilmiştir. Verilen bu karar doğrultusunda evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmak isteyen kadınların, evlilik öncesi soyadlarını kullanabilmelerinin önü açılmıştır. Evlendikten sonra kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlar dilerse evlilik öncesi soyadı ile evlilikle birlikte gelen soyadını beraber kullanabileceği gibi tek başına evlilik öncesi soyadını da kullanabilecektir. Bu bağlamda ikili bir ayrım yapmak gerekmektedir;


Evlenen Kadının Sadece Evlilik Öncesi Soyadını Kullanması

Evlenen kadın, sadece evlilik öncesi soyadını kullanmak istiyorsa bu yöndeki talebiyle birlikte, Aile Mahkemesine başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru neticesinde alınan karar ile kadının sadece evlilik öncesi soyadını kullanması mümkündür.

Evlenen Kadının Evlilik Öncesi Soyadı ile Evlilik Sonrası Soyadını Beraber Kullanması

4721 sayılı Kanun ile Nufüs Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda; Evlenen kadın evlilik öncesi soyadı ile evlilik sonrası soyadını beraber kullanmak istemesi halinde; bu isteğini evlilik sırasında evlilik memuruna yapabileceği gibi evlilik sonrasında da Nufüs Müdürlüğünden talep edebilecektir. Evlilik sırasında evlilik memuruna yazılı bir talepte bulunulması gerekmektedir. Buna karşılık evlilik sonrası Nufüs Müdürlüğü'ne yapılacak başvuru 'e-başvuru' şeklinde yapılmaktadır.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.