• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası

4721 sayılı Kanuna göre soybağı; anayla doğum ile kurulmaktayken, baba ile ana ile evlilik veya tanıma yoluyla kurulmaktadır. Baba ile ana ile evlilikle soybağının kurulmasının sonucu;evlilik devam ederken veya evlilik sona erdikten sonra üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası erkek eştir.İlgili Kanun gereği bu duruma babalık karinesi denmektedir. Lakin babalık karinesi gereği iki halde de baba, erkek eş olarak kabul edilmektedir. Ancak evlilik sırasında kadın eşin evlilik dışı ilişki yaşamış olduğunun ispatı veya evlilik sona erdikten sonra başka bir ilişki yaşaması sonucu üç yüz gün içinde dünyaya bir çocuk getirdiğinin ispatı ile baba ile kurulmuş olan soy ilişkisinin kaldırılması mümkündür. Lakin bu bağlamda babalık karinesi sonucu kurulmuş olan soybağı, gerçek anlamda soy ilişkisi olmadan kurulmuşsa soybağının reddi davası açılmalıdır. Ve neticesinde baba ile çocuk arasında kurulmuş olan soy ilişkisinin kaldırılarak, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi sağlanmalıdır.


4721 sayılı Kanun doğrultusunda;
-Babalık karinesi sonucu baba kabul edilen kişi (ana ve çocuğa karşı),
-Çocuk (ana ve kocaya karşı),
-İlgili kişiler, soybağının reddi davasını açabilecektir.

Soybağının reddi davasını baba kabul edilen kişi açıyorsa ana ve çocuğa karşı açmaktayken, çocuk dava açıyorsa ana ve babaya karşı açmaktadır.


Soybağının reddi davasını kural olarak baba veya çocuk açabilmektedir. Ancak dava açma süresinden önce kocanın ölmesi veya ayırt etme gücünü sürekli bir şekilde kaybedildiği hallerde ilgili kişilere de dava açma hakkı tanınmıştır. Aynı şekilde ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım da ilgili kişiler arasında sayılarak çocuk adına dava açma hakkı tanınmıştır. Bu bağlamda 4721 sayılı Kanun ile ilgili kişilerin kimler olabileceği açıkça düzenlenmiştir. Konuya ilişkin 4721 sayılı Kanun m 291 de ilgili kişilerin kimler olduğu ; 'Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir. Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl, (…) (1) içinde soybağının reddi davasını açar. (1)Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır..' şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili kişiler bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir ve neticesinde koca veya çocuk açmış gibi kıyas yoluyla konuya ilişkin hükümler uygulanır.


4721 sayılı Kanun doğrultusunda soybağının reddi davası açma hak düşürücü sürelere bağlanmıştır. Bu bağlamda dava açmak isteyen kişi düzenlenmiş olan süreler içinde, soybağının reddi davasını açmazsa ilgili süreler hak düşürücü olduğundan dava açma hakkını kaybedecektir. Hak düşürücü süreler 4721 sayılı Kanun m 289 da; 'Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, (…) (1) içinde açmak zorundadır. (1)Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır...' şeklinde düzenlenmiştir.


Soybağının Reddi Davasında İspat davanın hangi durumda açıldığına göre farklılık göstermektedir. Bu bağlamda çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse babalık karinesinin çürütülmesi çok daha zordur. Lakin bu halde baba kabul edilen kişinin, baba olmasının imkansız olduğu ispatlanmalıdır. Bununla birlikte çocuk ayrı yaşamada ana rahmine düşmüşse; bu halde ispat daha kolaydır. Lakin çoğu durumda ayrı yaşamanın ispatlanması yeterli görülmektedir. Her iki halde de babalık karinesi çürütülerek kocanın baba olmadığı ispatlanmaya çalışılmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.