• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Miras Payının Devri

Miras Payının Devri

4721 sayılı Kanun doğrultusunda miras payının devri iki şekilde yapılabilmektedir. Bu bağlamda miras payı devrinin ne zaman yapılmak istendiği önem taşımaktadır. Lakin miras payının devri; açılmamış miras payının devri ile açılmış miras payının devri olmak üzere iki halde söz konusu olabilir. Ve neticesinde bu iki halde miras payının geçerli bir şekilde devredilebilmesinin koşulları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu bağlamda miras payının devri:


Açılmamış Miras Payının Devri:

Açılmamış miras payının devri; kişinin mirasçısı olacağı yani miras bırakacak kişi daha hayattayken yapılmak istenen miras payının devrini kapsamaktadır. Bu bağlamda aslında ileride doğacak olan mirasçılık hakkının erken devredilmesidir.
4721 sayılı Kanun doğrultusunda ileride doğacak olan miras hakkının erken devredilebilmesi için; miras bırakanın izni aranmaktadır. Ve neticesinde açılmamış miras payının diğer bir mirasçıya veya üçüncü bir kişiye devrinin geçerli olabilmesi için miras bırakanın devir işlemine icazet vermesi gerekmektedir. Lakin aksi halde açılmamış miras payının devri sözleşmesi geçerlilik kazanamayacak ve miras bırakan sözleşme gereğince yerine getirilmiş olan edimlerin geri verilmesini isteyebilecektir.


Açılmış Miras Payının Devri:

Açılmış miras payının devri; mirasçılar arasında veya üçüncü kişi ile mirasçı arasında yapılabilmektedir. Ancak iki işlemin geçerlilik koşulu farklı olduğu için ayrımının yapılması önem arz etmektedir.

-Açılmış Miras Payının Başka Bir Mirasçıya Devri:

Her şeyden önce öncelikle miras bırakanın başka bir mirasçısı daha olması gerekmektedir. Ve bu bağlamda mirasçılardan biri diğer bir mirasçıya miras hakkını devretmek istemelidir. Bu bağlamda mirasçı payının tamamını devredebileceği gibi bir kısmını da diğer bir mirasçıya devredebilir. Lakin açılmış miras payının diğer bir mirasçıya devredilebilmesi mirasçılar arasında yazılı bir şekilde devir sözleşmesi ile yapılmalıdır. Ancak sözleşmenin noter huzurunda yapılması geçerlilik koşulu olarak aranmamıştır. Buna rağmen uygulamada noter huzurunda yapılmaktadır. Ancak noter huzurunda yapılması bir geçerlilik şartı olmadığından noter huzurunda yapılmayan, mirasçılar arasındaki açılmış miras payının yazılı olarak devri sözleşmesi geçerlilik kazanacaktır.


-Açılmış Miras Payının Üçüncü Bir Kişiye Devri:

Açılmış miras payının üçüncü bir kişiye geçerli bir şekilde devredilebilmesi için; devir sözleşmesinin yazılı olması ve noter huzurunda yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda miras payını devretmek isteyen mirasçı noter huzurunda, yazılı bir şekilde devir sözleşmesi yaptığı takdirde geçerli bir şekilde payını devretmiş olacaktır. Ancak önemle belirtilmelidir ki miras payını geçerli bir şekilde devralan üçüncü kişi mirasa katılma hakkı kazanmamaktadır. Sadece mirasçı tarafından kendisine devredilen pay üzerinde hak kazanmaktadır.Miras Payının Devrinin Sonuçları:

4721 sayılı Kanun doğrultusunda miras payını geçerli bir şekilde devreden mirasçı; miras bırakanın alacaklılarına karşı olan tereke borçlarından kurtulmaz. Bu bağlamda mirasçı miras payını devretmiş olsa dahi terekenin borçlarından, tereke alacaklılarına karşı beş sene boyunca diğer mirasçılarla müteselsilen sorumlu olmaya devam eder. Müteselsil sorumluluk, miras payının diğer bir mirasçıya devredilmesi ile üçüncü bir kişiye devredilmesi arasında farklılık göstermez. Yani mirasçının müteselsil sorumluluğu her halükarda devam etmektedir. Bununla birlikte miras payının üçüncü kişiye devrinde; payı devralan üçüncü kişide sadece devraldığı kısım için, bir malvarlığının devrinden doğan sorumluluk gereği iki yıl boyunca devreden mirasçı ile sorumlu olacaktır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.