• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Marka Hakkı Nedir / Marka Nasıl Tescil Edilir

Marka Hakkı Nedir / Marka Nasıl Tescil Edilir

6769 sayılı Kanun doğrultusunda Marka; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Bu bağlamda marka sahibine ayırt edilebilirlik kazandırmaktadır.


6769 sayılı Kanun doğrultusunda marka olabilecek olan işaretler açıkça düzenlenmiştir. Bu bağlamda 6769 sayılı Kanun m 4 de Marka Olabilecek İşaretler; '(1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir..' şeklinde düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere kapsamı bir hayli geniş tutulmuştur. Bununla birlikte Mülga Kanun ile 'sicilde gösterilebilir olma' koşulu aranmaktayken 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Kanun ile 'sicilde tescil edilebilirlik' koşulu aranmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 6769 sayılı Kanun ile marka olarak tescil ettirilebilecek işaretlerin kapsamı genişletilmiştir. Ve neticesinde koku gibi işaretlerin de marka olarak tescili mümkün hale gelmiştir. Lakin marka sahinin marka sahibi olmaktan doğan korumalardan yararlanabilmesi için markanın tescili gerekmektedir. Bu bağlamda markanın tescilinin nasıl yapılacağının da bilinmesi ve yapılması gerekmektedir.


Markanın Tescili Nasıl Yapılır

Marka sahibinin, markasını tescil ettirmesi gerekmektedir. Aksi halde 6769 Kanun hükümlerinde düzenlenmiş olan koruma hükümlerinden yararlanılması mümkün değildir. Bu bağlamda markanın tescili;

-Marka sahibinin tescil başvurusu,
-Tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sınıflandırılması ve incelenmesi,
-Tescil başvurusunun yayınlanması,
-Tescil başvurusuna itirazların yapılması, itirazların incelenmesi,
-Tescil belgelerinin verilmesi / tescil başvurusunun reddedilmesi, şeklinde gerçekleşir.


Markanın tescil belgelerinin verilmesi halinde marka tescil edilmiş olur. Marka tescil başvurusunun reddedilmesi ise ayrı bir konudur. Marka tescil başvurusunun reddi makalemizde detaylı bir şekilde ayrıca anlatılmıştır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.