• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Marka Başvurusunun Mutlak Red Nedenleri ve İtiraz

Marka Başvurusunun Mutlak Red Nedenleri ve İtiraz

6769 sayılı Kanun doğrultusunda; marka tescil başvurusunda bulunulan bir markanın; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan marka incelemesi sonunda şekli yönden bir eksiklik olup olmadığı kontrol edilir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli yönden bir eksiklik olmadığına karar verilirse, başvuru mutlak red nedenleri kapsamında incelenmektedir. Bu bağlamda marka tescil başvurusu mutlak red nedenlerinden birinin mevcut olup olmadığı re'sen kurum tarafından incelenebileceği gibi tescil sürecinde yapılan yayınla birlikte üçüncü kişiler tarafından da mutlak red nedenlerine aykırılık olduğu ileri sürülebilir.


6779 sayılı Kanunun 5. Maddesinde sayılan Mutlak Red Nedenleri; '..(1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler. d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler. f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler. g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler. ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler. h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler. ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler. i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler...' şeklinde sayılmıştır.


6779 sayılı Kanun ile sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde marka tescil başvurusu mutlak red nedenlerine aykırılık nedeniyle reddedilecektir. Bu bağlamda her bir olay bazında ayrı ve özel bir inceleme yapılmaktadır. Marka tescil başvurusu reddedilen kişi süresi içinde red kararına karşı itirazda bulunmalıdır. Aksi halde karara karşı itirazda bulunulmadığı halde marka tescil başvurusu hükümsüz olacaktır.


Marka Tescil Başvurusunun Red Kararına Karşı İtiraz

Marka tescil başvurusu reddedilen kişi, bu karara karşı kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak itirazda bulunabilmektedir. Söz konusu itiraz Türk Patent ve Marka Kurumuna karşı sunulmalıdır. Sunulan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) tarafından incelenmektedir. Bu bağlamda YİDD, Türk Patent ve Marka Kurumunun nihai karar organı olarak itiraz işlemlerini inceleyip, sonuca bağlamaktadır. Lakin YİDD kararlarına karşı da bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, marka tescil başvurusunda bulunan kişi tarafından yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.