• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İşçinin Sadakat Borcu

İşçinin Sadakat Borcu

Sadakat (bağlılık) borcu, iş sözleşmesinin, kişisel ilişki kuran sözleşme olması niteliğinden doğan bir borçtur. İşçi, işverenin haklı çıkarlarının korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. Dolayısıyla sadakat borcu, işçinin, işverenin ve işletmenin haklı çıkarlarını koruma ve onlara zarar verebilecek her türlü davranışlardan kaçınma yükümlülüğünü ifade etmektedir.


Sadakat borcunu yapma ve yapmama borcu olarak iki alt başlıkta incelemek mümkündür:

-Yapma borcu; işçinin, işverenin veya işletmenin çıkarlarını korumak amacıyla iyi niyet kurallarına göre beklenen aktif davranışlarda bulunma yükümlülüğüdür. Örneğin, işçinin işyerinde hırsızlık yapan kişiyi işverene bildirmesi, yangın tehlikesini önlemesi, teknik bir arıza halinde fazla çalışma yapması ya da işyerindeki teknik aksaklıkları derhal ilgililere bildirmesi gibi.

-Yapmama borcu; işçinin, işvereni, işyeri veya işletmesini zarara uğratacak her türlü davranışları yapmaktan kaçınma yükümlülüğüdür. Örneğin; işverenin saygınlık ve kredisini düşürücü davranışlarda bulunmamak, hırsızlık yapmamak, işverenin güvenini kötüye kullanmamak, meslek sırlarını açıklamamak gibi.


İşçinin sadakat borcu kapsamında yer alan alt borçlar da söz konusudur. Bunlardan bir kısmı;

a)İşçi sadakat borcu kapsamında ayrıca işverenin meslek sırlarını açıklamama borcu altındadır. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, iş ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı çıkarlarının korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür.

b)İşçinin sadakat borcu işçinin teslim ve hesap verme borcunu da kapsar. İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhal ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür.


c)Sadakat borcu kapsamında yer alan ve işçinin yapmama yükümlülüğü altında bulunduğu alt borçlardan birisi de rekabet etmeme borcudur. Buna göre; işçi, iş ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.

İşçinin sadakat borcuna aykırı davranması halinde, işveren işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş kanununun m.25/2-e uyarınca feshedebilir ve bu nedenle uğramış olduğu zararın giderilmesini isteyebilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.