• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

Murisin mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin tasarrufu, tek taraflı bir hukuki işlemdir. Mirasçılıktan çıkarma kural olarak vasiyetname yolu ile yapılır. Çıkarmaya ilişkin beyanın miras sözleşmesinde de yer alması mümkündür.  Ancak bu durum çıkarma tasarrufunun tek taraflılık özelliğini ortadan kaldırmaz. Murisin (mirasbırakanın),mirasçısını mirasından mahrum edebilme hakkı, bozucu yenilik doğuran bir haktır.


1-Cezalandırma Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma (Cezai Iskat)

Bazı durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir. Bu durumlar Türk Medeni Kanunu m.510’da açıklanmaktadır:

-Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

-Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

İlgili maddede yazılı nedenlerden biri gerçekleştiğinde mirasçı aleyhine cezai ıskat nedenleri doğmuş olur. Bu nedenlere dayanmayan veya sebebi belirtilmeden yapılacak çıkarma Türk Medeni Kanunu m.512/1 uyarınca geçersiz olacaktır.


Bununla birlikte mirasçılıktan çıkarma hükümleri Türk Medeni Kanunu m.511’de düzenlemiş olmakla birlikte ilgili hüküm uyarınca:

“Madde 511- Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.

Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.”


2-Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma

Türk Medeni Kanunu m.513 uyarınca: “Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.

Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya belgenin kapsadığı borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa, mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.” şeklinde açıklanmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.