• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Eşin Mirasçılığı

Eşin Mirasçılığı

Sağ kalan eş her zümre ile birlikte mirasçı olur. Türk Medeni Kanunu m.499 uyarınca:

1-Eş, birinci zümreyle birliktemirasçı olursa, miras payı terekenin 1/4’üdür.

2-Eş, İkinci zümreyle birlikte mirasçı olduğu zaman, terekenin 1/2’sini miras payı olarak alır.

3-Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.


Sağ kalan eş ile ölen eşi arasındaki mal rejiminin tasfiyesi de öncelikli bir hukuki işlemdir. Sağ kalan eş ölen eş ile aralarındaki mal rejiminden kaynaklanan haklarını aldıktan sonra ölen eş adına kalan malvarlığı mirasa konu olacaktır. Sağ kalan eşin mal rejiminden kaynaklanan bu hakları mirasçılık sıfatından ayrıdır.

TMK m.181’e göre boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte artık eşler birbirlerine mirasçı olamazlar. Aynı şeklide boşanmayla birlikte eşlerin birbirleri lehine yaptığı ölüme bağlı tasarruflar kendiliğinden sona erer. Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunu ispatlaması halinde de eşler birbirlerinin mirasçısı olamaz.


Bununla birlikte evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sırasında evlenme sırasında iyi niyetli olmayan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi sağ olan eş daha önce yapılmış olan ölüme bağlı kalan tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.