• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Markanın İptali

Markanın İptali

6779 sayılı Kanun doğrultusunda Marka İptalini ilgili kişiler Kurumdan talep edebilir. İşbu Kanun ile markanın iptali sebepleri açıkça sayılmıştır. Bu bağlamda sayılan hallerde ilgili kişiler markanın iptalini talep edebilecektir.

 

6779 sayılı Kanun ile sayılan Marka İptal Sebepleri;

-Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle haklı bir sebep olmaksızın kullanılmaması veya kullanımına beş yıl ara verilmesi,
-Markanın, marka sahibi tarafından veya izni ile kullanımı sonucunda, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler konusunda halkı yanıltması,
-Markanın, marka sahibinin fiiileri veya gerekli önlemleri almaması sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi,
-Markanın, ilgili Kanun hükümlerine göre aykırı kullanılması, halinde ilgili kişiler tarafından iptal davası açılabilecektir.

Kısmi İptal Kararı Verilebilecek Haller; iptal sebepleri, markanın tamamı için değil sadece belirli bir mal veya hizmete ilişkin ise sadece ilgili mal veya hizmetin iptaline karar verilebilir.


Markanın İptalinin Sonuçları

6779 sayılı Kanun doğrultusunda markanın iptaline karar verilmesi halinde; bu karar iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ve neticesinde markaya ilgili Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılacaktır. Bununla birlikte marka sahibinin, ağır ihmali veya kötüniyetli hareketlerine karşılık, zarar görenlerin tazminat hakkı saklı tutulmuştur.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.