• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Mirasta Denkleştirme

Mirasta Denkleştirme

Mirasta denkleştirme davası; miras bırakanın sağlığında yasal mirasçılardan birinin veya bir kaçının elde ettiği menfaatin mirasa geri iadesidir. Bu sebeple aslında mirasta denkleştirme davasının amacı; yasal mirasçılar arasındaki bozulan eşitliğin yeniden sağlanmasıdır. Bu bağlamda mirasta denkleştirme davasına konu bir kazandırma varsa, bu dava ile tümüyle mirasa iade edilecektir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki mirasta denkleştirme davası sadece miras bırakanın sağlığında yaptığı kazandırmalar için açılabilmektedir. Bu bağlamda her iki tarafında yasal mirasçı olması gerekmektedir. Yani açık bir ifadeyle miras bırakanın sağlığında kazandırma yaptığı kişi de denkleştirme davası açacak kişinin de, miras bırakanın yasal mirasçısı olması gerekmektedir. Aksi halde mirasta denkleştirme davası açmak hukuken mümkün değildir. Bu anlamla atanmış mirasçılar veya vasiyetname ile mirasçı olmuş kişilerin mirasta denkleştirme davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Mirasta Denkleştirme Davası Açılabilecek Kazandırmalar;
-Miras bırakanın yasal mirasçılarından birine kuruluş sermayesi olarak yaptığı kazandırmalar,
-Miras bırakanın yasal mirasçısına karşı yapılan çeyiz masrafları,
-Miras bırakanın yasal mirasçısından birini borçtan kurtarmak için yaptığı kazandırmalar,
-Miras bırakanın yasal mirasçısından birine yapmış olduğu malvarlığı Devri, için denkleştirme davası açılabilir.

Mirasta denkleştirme davasında denkleştirmeden muaf tutulan kazandırmalar ise; miras bırakan tarafından yasal mirasçıya karşı yapılan eğitim masrafları ile olağan hediyeler ve evlenme masraflarıdır.


4721 sayılı Kanun doğrultusunda mirasta denkleştirme davasında öncelikle geri vermekle yükümlü olan mirasçı, kendisine yapılan kazandırmayı aynen geri verebileceği gibi değerini miras payına mahsup da ettirebilir. Bu konuda seçim hakkı Mahkeme tarafından denkleştirme davası borçlusuna bırakılmıştır. Bununla birlikte mirasta denkleştirme mirasın paylaşılması tamamlanana kadar gerçekleştirilebilir lakin zamanaşımı on yıl olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.