+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Vasiyetname ve Türleri

Vasiyetname ve Türleri

Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı sayıda ölüme bağlı tasarruflar düzenlenmiştir. Bunlar; vasiyetname ve miras sözleşmesidir. Yani miras bırakanın şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf olarak yapabileceği ya vasiyettir ya da miras sözleşmesidir.

Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Vasiyet yoluyla ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için bu konuda yasal veya iradi temsilci atanamaz. Vasiyet; resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısıyla ya da sözlü olarak yapılabilir.

vasiyetname ve türleri

A)Resmi Vasiyetname

Türk Medeni Kanunu m.532 uyarınca “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.

Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.” denilmektedir. Bununla birlikte TMK m.536/1 uyarınca “Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar.” Bu yasağa uyulmazsa resmi vasiyetname TMK m.557 uyarınca bütünüyle iptal edilebilir hale gelir.

Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz. Bu yasağa uyulmazsa resmi vasiyetnamenin tamamı değil sadece yasak kapsamındaki kişiler için yapılan kazandırmalar iptal edilir.

Hukukumuzda üç tür resmi vasiyetname düzenlenebilir:

1-Okunarak ve imzalanarak (Okuma yazma bilenler için)

2-Okunmadan ve imzalamadan (Okuma yazma bilmeyen ya da imza atamayacak olanlar için)

3-Karma Vasiyetname

vasiyetname ve türleri

B)El Yazılı Vasiyetname

Yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu bir vasiyetnamedir. Vasiyetnamede birden fazla tarihin bulunması geçerliliğini etkilemez. Bunun anlamı vasiyetnamenin birden fazla günde yapıldığıdır. Ancak el yazılı vasiyetnamede düzenlenme tarihinin bulunmamasının yaptırımı vasiyetnamenin TMK m.557 uyarınca iptal edilebilmesidir.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir. Bu durum geçerlilik şartı değildir. Ancak imzanın elle atılmasının yanı sıra düzenlenme tarihi dahil baştan sona elle yazılması geçerlilik şeklidir. El yazılı vasiyetnamede mirasbırakanın son arzularını kağıt üzerine yazması zorunlu değildir. Son arzularını herhangi bir şey üzerine de yazabilir.

vasiyetname ve türleri

C)Sözlü Vasiyet

İstisnai bir vasiyet türüdür.  Türk Medeni Kanunu m.539 uyarınca “Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.

Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.” denilmek suretiyle açıklanmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.