+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Ölüm Aylığı

Ölüm Aylığı


5510 sayılı Kanun doğrultusunda ölüm aylığı vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına veya anne veya babasına bağlanabilir. Bu bağlamda ölüm aylığı bağlanacak kişiye göre farklı şartlar taşımaktadır. Ancak genel olarak ölüm aylığı bağlanması için;

5510 sayılı Kanun doğrultusunda ölüm aylığını hak etme şartları;

-Vefat eden kişinin, en az 1800 gün malullük, yaşlılık veya ölüm sigortası bildirilmesi,
-Vefat eden kişinin, kanunun 4/1-a maddesine göre çalışan sigortalılar için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olarak toplamda 900 gün yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları bildirilmesi, şeklinde düzenlenmiştir. Anılan şartların sağlanması hal inde kapsama giren kişilere ölüm aylığı bağlanabilecektir.

Yukarıdaki kapsama giren kişiler dışında da

-Vefat eden kişinin, malullük veya yaşlılık aylığı alırken yada hak edip de işlemleri henüz tamanlanmamış olan,
-Vefat eden kişinin, malullük veya yaşlılık aylığının sigortalı olarak çalışma sebebiyle kesilmiş olan, sigortalıların hak sahiplerine de SGK’dan ölüm aylığı talep dilekçesi ile başvurmaları halinde ölüm aylığı bağlanabilecektir.

ölüm aylığı

Vefat eden sigortalı kişinin eşine dul aylığı bağlanma şartları

Öncelikle vefat sigortalı kişi ile eşi arasında hukuken geçerli bir evlilik olması gerekmektedir. Bununla birlikte aralarındaki evlilik ölen sigortalı vefat ettiği anda olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ölen sigortalının eşi, maaşının yüzde ellisi bağlanmaktadır. Ancak ölm aylığı bağlanmış ve çocuğu bulunmayan eşe herhangi bir işte çalışmaması veya kendi sigortalılığı olmaması halinde yüzde yetmiş be miktarında aylık bağlanacaktır.

Vefat eden sigortalının çocuklarına ölüm aylığı bağlanma şartları

Vefat eden sigortalının çocuklarına ölüm aylığı bağlanması için kız ve erkek çocukları farklı şartlar taşımaktadır. Ve aynı zamanda çocukların yaşı, medeni hali, öğrenim durumu gibi durumlar da ölüm aylığının bağlanma süresi ve bağlanma şartlarını etkilemektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.