+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır? İhtiyati Hacizden Kararı Üzerine Tazminat Davası Nedir?

İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır?
İhtiyati Hacizden Kararı Üzerine Tazminat Davası Nedir?

2004 sayılı Kanun doğrultusunda ihtiyati haciz kararına karşı temyiz talebinde bulunulamaz ancak itirazda bulunulabilir. Bu bağlamda borçlu ihtiyati haciz kararının dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve verilmiş olan teminata karşı; haczin uygulanması veye haciz tutanağının tebliğinden itibaren yedi gün içinde, ihtiyati haciz kararı veren mahkemeye karşı itirazda bulunabilir. Bu bağlamda ihtiyatı haciz kararı ile menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haciz kararına karşı, ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata karşı itiraz bulunabilir. Neticesinde itiraz üzerine Mahkeme, iki tarafı da davet ettikten sonra gelenleri dinler ve neticesinde uygun görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Bununla birlikte itiraz üzerine verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. İstinaf Kanun yolunda verilen karar kesindir ve aynı zamanda İstinaf Kanun yoluna başvurulmuş olması verilmiş olan ihtiyati haciz kararının icrasını durdurmamaktadır.

İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır? İhtiyati Hacizden Kararı Üzerine Tazminat Davası Nedir?

İhtiyati Haciz Kararı Üzerine Tazminat Davası:

2004 sayılı Kanun doğrultusunda ihtiyati haciz koyduran alacaklı, haksız çıktığı takdirde, ihtiyati haciz kararının borçlu ve üçüncü kişilere karşı uğrattığı bütün zararlardan sorumlu olmaktadır. Bu bağlamda alacaklının tazminata hükmedilebilmesi için;
-Borçlunun malları üzerinde ihtiyati haciz kararı alınmış ve neticesinde ihtiyati haciz uygulanmış olmalıdır,
-İhtiyati haciz kararı koyduran alacaklının haksız olması gerekmektedir,
-İhtiyati haciz kararı üzerine borçlu veya üçüncü kişi zarara uğramış olmalıdır.

Anılan şartların varlığı halinde; alacaklının haksız ihtiyati haciz talebi nedeniyle, zarara uğrayan borçlu veya üçüncü kişi, alacaklıya karşı genel Mahkemede tazminat davası açabilecektir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.