+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Malpraktis Nedir? Komplikasyondan farkı nelerdir?

Malpraktis Nedir? Komplikasyondan farkı nelerdir?

Malpraktis en basit anlamıyla doktorun özen borcuna aykırı davranması neticesinde meydana gelen doktor hatasıdır.
Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13. Maddesinde malpraktis şu şekilde tanımlanmıştır; “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ‘hekimliğin kötü uygulaması’ anlamına gelir.”

Bu durumda doktor TTB’nin belirlediği standartların aksine hiç müdahalede bulunmamış, vaktinde müdahalede bulunmamış yahut yanlış müdahalede bulunmuş olabilir. Her ne kadar sağlık hizmeti alan kişiye müdahaleye ilişkin risk faktörlerini açıklayıcı bir belge sunulmuş olsa da bu belge komplikasyona ilişkin doktor sorumluluğu kaldırmaya yöneliktir.
Bazen, tıbbi standartlara uygun bir müdahale yapılması esnasında, öngörülemeyen, gerçekleşmesi engellenemeyen, istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir. Bu sonuçlar tıbbi malpraktisten farklı olarak “komplikasyon” olarak addedilir. Komplikasyon ile malpraktis arasındaki göze çarpan en önemli fark doğurdukları sorumluluğa ilişkindir.

Malpraktis Nedir? Komplikasyondan farkı nelerdir?

Hangi Hallerde Doktorun Sorumluluğuna Gidilebilir?

Tıp hukukuna ilişkin sorumluluk kusura dayalı genel sorumluluktur yani; komplikasyon durumunda doktorun sorumluluğuna gidilemezken malpraktis halinde doktorun kusurundan bahsedilebileceğinden kusur sorumluluğuna sebebiyet verebilir.

Hukukçular ve Hekimlerin Malpraktis-Komplikasyon Ayrımına Farklı Yaklaşımları

Malpraktise ilişkin hukuk davaları teknik ve özel bilgi gerektiren uyuşmazlıklar olduğundan bu bağlamda bahsi geçen incelemeleri yapması için bilirkişi olarak Adli Tıp Kurumundan bilirkişi raporu talep edilir. Genellikle bilirkişi raporunu veren hekimler meydana gelen hatayı “tıp biliminin ve hekimlik mesleğinin fıtratı” olarak değerlendirip komplikasyon olarak nitelemektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.