+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Marka nedir? Fonksiyonları nelerdir?

Marka nedir? Fonksiyonları nelerdir?

Marka; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından ya da hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. Kişi adları dahil; sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
Markanın üç tür fonksiyonu vardır; reklam, garanti ve kaynak gösterme
-Reklam Fonksiyonu: Marka, ürünü tanıtmaya yarar; alıcılara hitap ederek talebi artırmaya çalışır. İsabetli seçilmesi talebi artırıcı bir etkendir. Bu açıdan göze ve kulağa hoş gelen, akılda kolay tutulabilen işaretlerin seçilmesi reklam fonksiyonunu artırır.
-Garanti fonksiyonu: Marka bazen malın kalitesiyle ve hatta kendisiyle bir anlamda özdeş hâle gelebilir. Birçok insan, alacağı ürünle aynı anda belirli markalara yönelir. Markalı ürünlerin daha pahalı olmasının mantığı da budur.
-Kaynak gösterme fonksiyonu: Marka, ürünün hangi işletmeden çıktığını gösterir; ürün ile işletmeler arasında bağ kurulmasını sağlar.

Marka nedir? Fonksiyonları nelerdir?

Bir işaretin marka olarak tescil edilme koşulları nedir?
Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için öncelikle ayırt edici olması gerekir. Ayırt edicilikten kasıt; diğer markalardan kolayca ayırt edilebilmeli, özgün ve belirgin olmalıdır.
Şekli elverişlilik: Çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretin marka olarak tescil edilmeye elverişli olmasıdır.
Maddi elverişlilik: Kanunda belirtilen maddi ve nisbi red nedenlerine takılmayan her marka maddi olarak da elverişlidir.
Mutlak red nedenleri; şekli elverişliliğe uymama, daha önceden tescil edilmiş veya talepte bulunulmuş bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer unsurlara sahip olma durumudur.
Nisbi red nedenleri; Bu nedenler tescil engellerine takılmamaktır. Bu işaretlerin marka olarak tescil edilmeleri kamunun değil, özel şahısların menfaatlerini ihlal etmektedir. Dolayısıyla menfaati ihlal edilen kişi itiraz için başvurmalıdır.

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Yapılan başvurular Resmi Marka Bülteninde yayınlanır.

Marka nedir? Fonksiyonları nelerdir?

Bir markanın tesciline nerede ve hangi süreler itiraz edilir? itirazın reddi halinde nerde hangi süre içinde dava açılır?
İtiraz edebilecek olan kişiler 6769 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilmiştir. Türk patent enstitüsünün tescil kararından zarar gören kişiler buna itiraz edebilir; kararın tarafları doğrudan itiraz hakkına sahiptir.
İtiraz, kararın verildiği tarihten itibaren iki ay içinde yazılı olarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır. Bu süre hak düşürücü süredir. Yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.
Eğer enstitü itirazın reddine karar verirse bu kararın kesinleştiği andan itibaren iki ay içinde, Kurulun bulunduğu yerdeki yetkili ihtisas mahkemesinde dava açılabilir.
Süresinde dava açılmaması durumunda karar kesinleşir; bu süre hak düşürücü süredir.

Tescilli bir markanın koruma süresi nedir? Hangi süreler içinde yenilenmezse hükümsüz kalır?
Tescilli bir markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır, onar yıllık periyotlar halinde yenilenir. Yenileme tarihinden itibaren yani korumanın sona ermesinden itibaren altı ay içinde yenileme talebinde bulunulmazsa hükümsüz sayılır. Marka sahipleri veya onların yetkili kıldıkları vekiller yenileme talebinde bulunabilir.

Bir marka tescil tarihinden itibaren ne kadar süre içinde kullanılmaz veya ara verilirse hükümsüz olur?
SMK m. 26 uyarınca marka, tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılmaz yahut ara verilirse hükümsüz olur.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.