+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Uzaktan Çalışma Nedir? Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Uzaktan Çalışma Nedir? Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Home ofis, evden çalışma olarak da bilinen uzaktan çalışma aslında Covid-19 süreci öncesinde de sıklıkla uygulanan bir çalışma modelidir. Bu çalışma şekline göre çalışan, iş görme edimini yerine getirirken yalnızca işyeri ile sınırlı kalmayıp çalışacağı yeri serbestçe belirleyebilir.
4857 Sayılı Kanun m. 14/4 uyarınca; “Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir."
Yani; uzaktan çalışma modelinde göze çarpan unsur işyerinden ziyade iş organizasyonundan bahsedilmesidir.

Uzaktan Çalışma Nedir? Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Uzaktan Çalışmada Çalışanın Evi İşyeri Olarak Nitelendirilebilir Mi?
4857 Sayılı Kanun m. 2’de işyeri kavramı şu şekilde düzenlenmiştir; “”İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek maksadıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime iş yeri denir. İşverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da iş yerinden sayılır. İş yeri, iş yerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.”
Ancak uzaktan çalışma halinde çalışan iş görme edimini işyeri kavramı dışında, iş organizasyonu içerisinde gerçekleştirir. Peki bu durumda çalışanın evi de işyeri olarak değerlendirilebilir mi?
Bu konuya ilişkin öncelikle bakılması gereken mevzuat İş Sağlığı ve Güveliğine ilişkin hükümlerdir; işyerinde güvenliğin sağlanmasından işveren görevlidir. Fakat özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve keyfi arama yasağı gereği çalışanın evi denetime kapalıdır. Bunun neticesinde çalışanın evini işyeri olarak nitelendirmek uygun düşmeyecektir.

Uzaktan Çalışma Modelinde Ücretlendirme Nasıl Olmalıdır?
İlgili kanunda belirtildiği üzere; uzaktan çalışanda işçiler, esaslı neden olmadıkça, salt iş sözleşmesin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Bu düzenlemede de belirtildiği üzere işverenin en önemli görevlerinden biri de çalışanları arası eşit işlem yapmakla yükümlüdür. Bunun neticesinde işverenin salt uzaktan çalışma gerekçesiyle emsal işçiye kıyasla farklı ücret ödemesi kanuna aykırılığa sebebiyet verecektir.

Uzaktan Çalışma Nedir? Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Uzaktan Çalışmada Mesai Saatleri ve Fazla Çalışma Nasıl Olur?
Uzaktan çalışma halinde her ne kadar mesai saatlerine uyulup uyulmadığı denetlenemese de çalışan ile işveren arasındaki güven ve iyi niyet ilişkisine dayanarak sözleşmede belirlenen saatler arasında iş akdinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Teknolojik imkanların da gelişmesi ile özellikle gelişmiş iş yerlerinde çalışma belirli bir teknolojik sistem üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı oldukları zaman dilimi dikkate alınarak hesaplanır.
Fakat her ne kadar kontrol sağlanamasa da çalışanların özen borcuna uygun bir şekilde iş sözleşmesinde belirtildiği gibi mesai sürelerine riayet etmesi gerekmektedir.

Covid-19 Sürecinde Uzak Çalışma
Günümüzde pandeminin de etkisiyle uzaktan çalışma modeli bir hayli yaygın hale gelmiştir. Bu durumda işverenler uzaktan çalışmaya yönelik çalışanlarını evlerinden çalışmaya yönlendirmişlerdir.
Her ne kadar uzaktan çalışma modelinin iş sözleşmesinde yazılı olarak belirtilmiş olması gerekiyorsa da pandeminin etkisiyle sözleşmeye ek protokol ile yine yazılı olarak uzaktan çalışmaya ilişkin düzenleme yapılabilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.