+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Yalan Tanıklık Suçu Nedir? Şartları Nelerdir?

Yalan Tanıklık Suçu Nedir? Şartları Nelerdir?

Fail herhangi bir gerçek kişi olabilir fakat failin yetkili bir merci önünde dinlenen bir kişi olması gerekir.
Tanık; duyu organları ile bilgi sahibi olduğu maddi bir olay hakkında kanıt değeri nedeniyle yetkili merci önünde dinlenen kişidir.
Suçun Mağduru; yalan tanıklık nedeniyle hakları ihlal edilme tehlikesi olan davacı, davalı, şüpheli, sabık, mağdur, katılan sıfatındaki kişilerdir.

5257sayılı Kanunu m. 272;
(1)Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
Birinci fıkra uyarınca hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili bir kişi yahut kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapılması suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Bu fıkranın en önemli unsurlarından biri de tanığı dinleyen kişi yahut kurumun yemin verdirmeye yetkili olmamasıdır.

(2)Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Yalan Tanıklık Suçu Nedir? Şartları Nelerdir?

İkinci fıkra uyarınca; yalan tanıklık suçunun mahkeme huzurunda veya yemin verdirmeye yetkili kişi / kurul önünde işlenmesi daha ağır bir ceza ile sonuçlanmasında sebebiyet verir.
Suçun temel ve nitelikli hali şikayete tabi olmayıp re’sen soruşturulur ve kovuşturulur.
Ceza Muhakemesi Kanununda suça ilişkin düzenlemeler şu şekildedir;
CMK 143/3: 3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle gözaltına alınma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira eden veya yalan tanıklıkta bulunan kişiye de rücu eder.

CMK 311/1 b: Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa bu kesinleşen bir dava açısından yargılamanın yenilenmesi nedenidir. Ancak aynı neden hükümlü aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedeni sayılmamıştır.

Son olarak görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.