+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

Hakim tarafından boşanma sürecinde ve sonrasında tarafların ve varsa çocukların maddi olarak mağdur duruma düşmemeleri için takdir ettiği, yükümlü olan tarafın diğer tarafa ödeyeceği meblağ nafaka olarak ifade edilmektedir.

Ancak hakim tarafından hükmedilen nafaka; piyasa koşulları, ekonomik nedenler ve kişinin hayatındaki değişimler gibi sebeplerle boşanma sürecinin ve sonrasının şartlarına göre belirlenen nafaka bedeli bir süre sonra kişiye yetmemektedir. Bu gibi durumlarda kişiler, nafaka artırım davası ile kendisine bağlanan nafakanın arttırılmasını talep edebilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında da “Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Nafaka Artırım Davası

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.”şeklinde belirtildiği üzere belli koşullarda mahkemece hükmedilen nafaka miktarının arttırılması talep edilebilir. Bunun için nafaka alacaklısı olan tarafın, belli bir sebeple bağlanan nafakanın çeşitli sebepler sonucu artık amacını yerine getirmediğini ispatlaması gerekir. Nafaka artırım davasının açılabilmesi için; zenginleşme amacının olmaması ve nafaka alacaklısının değişen ekonomik koşullara bağlı olarak maddi anlamda zorluğa düşmesi gerekmektedir. Tarafların ekonomik ve sosyal şartlarında herhangi bir değişim olmaksızın ve zenginleşme saiki ile açılan davalar reddedilmektedir.

Nafaka artırım davası, kural olarak Türk Medeni Kanunu 177. Maddesi uyarınca; “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.” ifadesinde de belirtildiği üzere nafaka alacaklısının yerleşim yerindeki mahkemede açılacaktır. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatı ile görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.