+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Kişiliğin Korunması

Kişiliğin Korunması

A)Kişiliğin Dahilen Korunması:  Türk Medeni Kanunu m.23/1-2 uyarınca “Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz.” denilmektedir. Bir kimse yazılı rıza üzerine organ nakli borcu altına girebilir. Şüphesiz ki, söz konusu organ hayatı idame ettirmemiz için zorunlu olmayan bir organ olmalıdır. Bu durum kişilik haklarından vazgeçildiği anlamına gelmez.

B)Kişiliğin Haricen Korunması: Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişiliği dışa karşı koruyan davalar şunlardır:

-Önleme Davası: Halen mevcut olmamakla birlikte, birtakım ciddi belirtilerden yakın bir zamanda gerçekleşmesi beklenen haksız saldırı tehlikesine karşı açılan davadır. Buna göre; davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

-Tecavüzün Durdurulması Davası: Gerçekleşen ve halen devam etmekte bulunan haksız bir saldırıya son verilmesi için açılan davadır. Örneğin X gazetesinde her gün A için kişilik haklarına saldırı teşkil eden haberler yayınlanıyorsa A, açacağı dava ile derhal devam eden tecavüzün durdurulmasını sağlayabilir.

Kişiliğin Korunması

-Tespit Davası: Sona ermesine rağmen etkisi kısmen de olsa devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespiti için açılan davadır.

-Tazminat Davası: Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olmak üzere iki tanedir. Maddi tazminat davası, kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle uğranılan fiili zarar ve yoksun kalınan kazancın giderilmesi için açılan davadır. Manevi tazminat davası ise, hukuka aykırı saldırı dolayısıyla uğranılan acı, elem ve ruhsal çöküntünün giderilmesi amacına yönelik açılan davadır.

-Vekaletsiz İş Görme Davası: Kişilik haklarına saldırıda bulunan kimse bu saldırı sonucunda birtakım kazançlar elde etmişse, saldırıya uğrayan açacağı bu dava ile elde edilen kazançların vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesini talep edebilir. Örneğin, bir gazetede bir kimsenin özel hayatını hukuka aykırı olarak açıklamak suretiyle kazanç elde edilmesi halinde olduğu gibi. Bu davanın açılabilmesi için kusur ve zarar aranmaz.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.