+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Zamanaşımını Durduran ve Kesen Sebepler

Zamanaşımını Durduran ve Kesen Sebepler

Zamanaşımını Durduran Sebepler

6098 sayılı Kanun ile zamanaşımı sürelerini durduran sebepler açıkça sayılmıştır. Bu bağlamda sayılan sebeplerden birinin varlığı halinde zamanaşımı işlemeye başlamaz lakin işlemeye başlamışsa da zamanaşımı durur.

6098 sayılı Kanuna göre Zamanaşımını durduran sebepler yedi tanedir. Bunlar;

-Velayet süresince, çocukların anne ve babalarından olan alacakları için,
-Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Devletten olan alacakları için,
-Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için,
-Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için,
-Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece,
-Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece,
-Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek süreçte, zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur. Bununla birlikte zamanaşımını durduran sebebin ortadan kalkması halinde zamanaşımı işlemeye başlar, zamanaşımını durduran sebep ortaya çıkana kadar işlemişse kaldığı yerden devam eder.

Zamanaşımını Durduran ve Kesen Sebepler

Zamanaşımını Kesen Sebepler

6098 sayılı Kanun ile zamanaşımı süresini kesen sebeplerden bir tanesinin olması halinde, zamanaşımı süresi en baştan işlemeye başlayacaktır.

6098 sayılı Kanuna göre Zamanaşımını kesen sebepler;

-Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse,
-Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa, zamanaşımı süresi kesilir. Ve neticesinde zamanaşımı süresi en baştan işlemeye başlar.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.