+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Kararlar

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Kararlar

Kural olarak yetkili ve görevli Mahkeme tarafından verilen ilamlar, verildikleri andan itibaren icra etkisine sahiptir. Bu bağlamda verilmiş olan ilamın kesinleşmesini beklemeksizin kararın yerine getirilmesi talep edilebilir. Ancak bazı istisnai durumlarda Mahkeme tarafından verilen ilamlar kesinleşmeden icraya konulamamaktadır. Bu kapsamda kesinleşmeden icraya konu edilemeyecek ilamlar;

-Taşınmaz mala ilişkin ilamlar ve aynı şekilde taşınmaz mal üzerindeki ayni haklara ilişkin ilamlar,
-Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,
-Yabancı mahkeme kararlarının veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin ilamlar,
-Menfi tespit davalarında verilmiş olan ilamlar,
-Sayıştay ilamları,
-Ceza davası sonucunda verilmiş olan mahkumiyete ilişkin ilamlar,
-İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlardaki yargılama giderlerine ilişkin ilamlar, şeklinde sıralanabilir. Anılan bu hallerde verilmiş olan Mahkeme ilamları icrai etkisini kesinleşmeden gösteremeyecektir. Lakin aksi halde, anılan hallerden birinde kesinleşmeksizin icra başlatılmış ise süresiz şikayet yoluna başvurabilecektir. Bu bağlamda yapılan şikayetler İcra Mahkemesine yapılmaktadır. Ve neticesinde başlatılmış olan takibin iptalini ve devamında durdurulmasını sağlayabilecektir.

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Kararlar

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.