+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Sebepsiz Zenginleşme Davası

Sebepsiz Zenginleşme Davası

6098 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan sebepsiz zenginleşme; haklı bir neden olmaksızın bir kişinin bir başkasından haklı bir neden olmaksızın haksız kazanç elde etmesi üzerine gerçekleşmektedir. Bu bağlamda bir tarafın malvarlığında haksız bir artış ile zenginleşme meydana gelirken diğer tarafın mal varlığında azalma meydana gelmiş olmalıdır. Ve bu artış ile azalma arasında bir illiyet bağı olması gerekmektedir.

Sebepsiz Zenginleşme Davası

6098 sayılı Kanun doğrultusunda Sebepsiz Zenginleşme Davası Şartları

-Bir tarafın mal varlığında bir zenginleşme yani bir artış olmalıdır,
-Diğer tarafın mal varlığında bir tarafın zenginleşmesine karşılık bir azalma olmalıdır,
-Bir tarafın mal varlığındaki artışa karşılık diğer tarafın mal varlığında azalma meydana gelmesi arasında illiyet bağı olmalıdır,
-Mal varlığında artış meydana gelen artışın haklı bir nedene dayanmaması gerekmektedir,
-Sebepsiz zenginleşme davası, hak sahibinin geri isteme hakkını öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ve her halde on yıl içinde talep edilmelidir.
Anılan bu şartların varlığı halinde mal varlığında azalma meydana gelen taraf, mal varlığında artış meydana gelen kişiye karşı sebepsiz zenginleşme davası açabilecektir. 6098 sayılı Kanunda sebepsiz zenginleşme; '..Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür..' şeklinde düzenlenmiştir.

Sebepsiz Zenginleşme Davası

6098 sayılı Kanun doğrultusunda Sebepsiz Zenginleşme Davası Sonuçları

6098 sayılı Kanun doğrultusunda sebepsiz zenginleşme davasında; malvarlığında azalma meydana gelen kişi, sebepsiz zenginleşen kişiden zenginleşmeyi geri istemektedir. Bu bağlamda Mahkeme tarafından verilecek karar doğrultusunda sebepsiz zenginleşen taraf, iyi niyetli değilse zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu bağlamda sebepsiz zenginleşenin iade borcu zenginleşmenin tamamını kapsar. Ancak dikkat edilmelidir ki eğer sebepsiz zenginleşen kişi iyi niyetliyse yani zenginleştiğini bilmiyorsa, geri isteme zamanında eline kalanı geri vermekle yükümlüdür. Bu bağlamda iyi niyetli zenginleşen kişi borcun tamamından sorumlu tutulamamaktadır. Elinden kalanı verdiği halde borçtan kurtulmaktadır. Sonuç olarak sebepsiz zenginleşen kişinin iyi niyetli olup olmamasına göre ayrım yapılmaktadır. Eğer iyi niyetliyse zenginleşmenin geri istenme zamanına elinde kalanı vermekle borçtan kurtulabilecekken eğer iyi niyetli değilse borcun tamamından sorumlu olmaktadır. İlgili konu 6098 sayılı Kanun ile; '..Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür..' şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.