+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası

Ecrimisil, diğer adıyla haksız işgal tazminatı, taşınmazı kullanma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, taşınmaz sahibinin rızası dışında veya  taşınmaz idareye ait ise idarenin izni dışında haksız ve kötü niyetle kullanılması ve malı teslim etmemesi sonucu doğan bir tazminat türüdür. Bu malın haksız yere kullanılmasından doğan zarar ecrimisil olarak haksız işgalde bulunan kişiden tazmin olunur. Ancak her kullanma sonucu ecrimisil talep edilemez, birtakım şartların söz konusu olması gerekmektedir. Bu şartlar:

1-Taşınmaz sahibinin ecrimisil talebinde bulunabilmesi için, taşınmazın kötü niyetli bir kişi tarafından haksız yere işgal edilmiş olması gerekir. Haksız işgalin oluşabilmesi için ise taşınmazı kullanan kişinin taşınmaz üzerinde hak ve yetkiye sahip olmaması gerekir. Mesela; kiraya verilen taşınmazın, kira sözleşmesi sona erdikten sonra da kullanılmaya devam edilmesi.
2-Haksız işgal nedeni ile bir zarar doğmuş olmalıdır. 

3-Taşınmaz sahibinin oluşan zararı ile taşınmazın haksız yere kullanılması arasında illiyet bağı olmalıdır.

4-Taşınmazı haksız olarak kullanan kişi kötü niyetli olmalıdır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; taşınmazın kullanılmasında işgal edenin kusurlu olmasına gerek yoktur, kusur ecrimisilin talep edilmesinde bir şart değildir.

Ecrimisil Davası

Ecrimisil davasında, geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık ecrimisil istenebilir. Yani taşınmazın işgalinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen ecrimisil zamanaşımına uğrar, dava yoluyla talep edilemez. Aynı zamanda ecrimisil davasının açılabilmesi için haksız ve kötü niyetle taşınmazı işgal eden kişiye ihtarname ile durumun bildirilmesi gerekir. Ancak belirtmek gerekir ki mirasçıların açmış oldukları ecrimisil davalarında ihbarname şartı aranmaz, doğrudan dava yoluna başvurmak yeterli olacaktır. 

Ecrimisil davalarında görevli mahkeme, genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak haksız işgal, idarenin taşınmazı üzerinde gerçekleştirilirse bu davalarda İdare Mahkemeleri görevli olur. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.