+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası  (TCK 116)

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası  (TCK 116)

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu TCK’nın hürriyete karşı suçlar bölümünde,  106. Maddesinde düzenlenmiştir. Konut genel anlamıyla bireylerin barınmak veya yerleşmek amaçlı olarak kullanmış oldukları, ev, apartman dairesi gibi yerlerdir. Kişinin yaşam alanı hukuken korunmaya muhtaç olan alanlardır.

Kanun koyucu TCK’nın 106. Maddesinde kişinin konutunun yanında eklentilerini de koruma altına almıştır. Taşınmaz anlamında da kullanılan gayrimenkulün konusu olan, ana gayrimenkul üzerinde, her biri ayrı ayrı kullanılmaya uygun olan ve kanun hükümleri uyarınca bağımsız mülkiyetin konusu olan bağımsız bölümün dışında yer almasına rağmen, bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen yerlere eklenti denmektedir. Örneğin, evin bahçesi, kömürlük, avlu gibi yerler eklenti olarak kabul edilmektedir.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası  (TCK 116)

Bu suçun işlenmesinde fail mağdura ait konuta ve eklentilerine, mağdurun rızası dışında girmiş ya da rıza ile girmesine rağmen daha sonradan mağdur istememesine rağmen çıkmamış olacaktır. TCK’nın 116. Maddesinde düzenlenen bu suç seçimlik hareketle işlenen bir suçtur.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu tek başına işlendiği gibi başka bir suçla beraber de işlenmektedir. En çok birlikte işlendiği suç hırsızlık suçudur. Konutta işlenen hırsızlık suçu bu suçun da mecburi işlenmesine sebep olmaktadır.

Failin açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentilerine rıza dışı girmesi halinde de iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu oluşmaktadır. Örneğin bir market girilmesi mutat olan bir yerdir fakat sadece çalışanların kullanımına ayrılan bölüm girilmesi mutat olan bir yer değildir. Bu gibi yerlere izinsiz girildiği takdirde,  iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçu oluşacaktır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası  (TCK 116)

Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa bu suç oluşmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. Örneğin eşlerden biri diğerini aldatma amacıyla 3. bir şahsı ortak konuta alırsa, 3. şahıs açısından konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşacaktır.

Bu suçun cebir ya da tehdit kullanılarak işlenmesi veya gece vakti işlenmesi durumunda daha ağır yaptırım uygulanmaktadır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu ve Cezası  (TCK 116)

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun TCK md.116/1-2-3 fıkralarının takibi şikayete bağlıdır. Ancak konut dokunulmazlığını ihlal suçu hırsızlık suçuyla birlikte işlenmişse şikayete tabi değildir. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun TCK md.116’da düzenlenen tüm fıkraları uzlaşma kapsamında yer almaktadır. 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.