+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK 132)

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK 132)

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, TCK’nın 132. Maddesinde Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Haberleşme 2 veya daha fazla kişinin belirli araçlarla (telefon, mektup, telgraf, mesajlaşma) birbirleriyle iletişim halinde olması halidir. Kişiler iletişim araçlarıyla haberleşirken, aralarındaki konuşmaları, yazışmaları 3. Kişiler tarafından bilinmemesini istemektedirler.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK 132)

Kişiler aralarındaki haberleşmenin gizli kalmasını isteme hakkına sahiptirler. 2 kişinin kendi aralarındaki yaptıkları konuşmalar ve mesajlaşmalar 3. Kişiler tarafından hukuka aykırı olarak dinlenir veya okunursa burada TCK’nın 132. Maddesindeki suç oluşur. Maddede, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kişi cezalandırılır denmek suretiyle, haberleşmenin gizliliği kanun koyucu tarafından korunmuştur.

Kişiler arasındaki haberleşme 3. Kişiler tarafından kayda alınırsa, bu husus cezada artırım sebebi olarak düzenlenmektedir. Yine kişiler arasındaki haberleşmenin başka kişilere de bildirilmesi suretiyle ifşa edilmesi durumu da cezalandırılmaktadır.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK 132)

2 veya daha fazla kişinin kendi aralarında yaptıkları konuşma, mesajlaşma diğer kişi ya da kişiler tarafından ifşa edilirse, bu durumda ifşa eden kişi de cezalandırılmaktadır. Örneğin, whatsapp gruplarında yapılan yazışmalar, yazan kişinin haberi olmadan sosyal medyada ifşa edilirse, bu durumda ifşa eden kişi ya da kişiler cezalandırılmaktadır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası (TCK 132)

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu şikayete tabi bir suçtur. Şikayet hakkı iletişim araçlarıyla haberleşme sağlayan taraflara aittir. Bu suç hakkında ayrıca uzlaşma hükümleri de uygulanmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.