• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması

Hazineye ait tarım arazilerilerinin kiralanması ve bu kiralamaya bağlı olarak yapılması gereken işlemler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında düzenleme altına alınmıştır.  Milli Emlak Genel Tebliğinde yapılan düzenlemelere göre; hazineye ait tarım arazileri on yıl kullanım süresine bağlı olarak ihtiyacı olan ve talepte bulunan vatandaşlara kiralanabilmektedir.


Hazineye ait tarım arazilerinin kimlere verilebileceği hakkında yapılan düzenlemeye göre tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu;

-Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden,

-Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden,

-Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler hazine arazilerini kiralayabilmektedir.

Tarım arazisinin kiraya verilmesinde pazarlık usulü belirlenmiş olup; arazi kiralanması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesinde beliritilen hususlar kapsamına alınmıştır. Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçilerin idarenin açmış olduğu ilan süresi içerisinde “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu” eksiksiz olarak doldurarak idareye başvurmaları gerekmektedir. Burada idare olarak belirtilen kurumlar;

-İllerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri( Milli Emlak Daire Başkanlığı veya Emlak Müdürlüğü)

-İlçelerde Milli Emlak Müdürlüğü yoksa Milli Emlak Şeflikleridir.


Hazine arazilerinin kiralanması usulünde öncelikle; İdarece re’sen ya da talep üzerine kiraya verilebilecek olan hazine arazilerinin bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonrasında kiraya verilmesi uygun görülen hazineye ait tarım arazileri, ilgili tarım arazisinin bulunduğu yerdeki idarenin internet sayfasında ve ilgili yerin hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilir. Hazine arazisine ilişkin bilgiler, çiftçilerin ve tarımsal üretim yapmak amacıyla hazineye ait araziyi kiralamak isteyen kimselerin haberdar olması adına Tarım İdarelerine de gönderilmektedir. Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilmektedir.

İlan sonrası yapılan başvurular her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durum ve aile nüfus bilgileri gibi MERNİS ve TAKBİS’te yer alan bilgiler kontrol edilerek, başvuru sahibine ilişkin değerlendirme ve puanlama yapılmaktadır. Puan eşitliği olması hallerinde kura çekilmesi yoluna gidilmektedir.


Hazineye ait tarım arazilerini kiralama süresi on yıl olarak belirlendiği gibi bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesinde şartları varsa ürünün ekimi ve hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Kiraya verilen hazine arazilerinin tarımsal amaçlarla kullanılması zorunlu olup, başkasına devredilmesi veya başkasının kira sözleşmesine ortak olarak alınması yasaklanmıştır. Arazinin amacına uygun olarak kullanılmaması veya devir talebi gibi durumların olması halinde idare, tek taraflı olarak kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracılara, kontrol ekibinin hazırladığı uygunluk raporu üzerine, idare tarafından yeniden bedel belirlenerek on yıl daha kira süresi uzatılabilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.