• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Çocuğun Mal Varlığının Korunması Davası

Çocuğun Mal Varlığının Korunması Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 352.maddesi ve devamındaki maddelerle, çocuğun mallarının yönetimi düzenleme altına alınmıştır. Mevzuatımıza göre evliliğin mahkeme kararı ile sona erdirilmesi sonucunda boşanma kararını veren mahkeme tarafından çocuğun velayetini alan eşten, çocuğa ait mal varlığı varsa dökümünü gösteren bir defter sunmasını ve bu mal varlığı üzerinde yapılacak olan önemli değişimlerin ve yatırımların mahkemeye bildirilmesi gerektiği yönünde düzenleme bulunmaktadır.

Yapılan düzenlemelere göre çocuğa ait malların gelirleri, öncelikle çocuğun bakımına, yetiştirilmesine ve eğitimine harcanması gerekmektedir. Çocuğun mal varlığının gerektiği gibi yönetilmemesi halinde hakim gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Çocuğun mal varlığının korunmasına yönelik dava; çocuğun velayeti kimde ise onun yerleşim yeri adresinde açılmaktadır. Bu davada görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla görevlidir.


Çocuğun mal varlığının korunmasına yönelik dava açılmasının pek çok sebebi olmakla birlikte bu davanın açılmasında esas olarak gözetilen hukuki yarar, çocuğun geleceğinin teminatı olabilecek mal varlığının kötü yönetim ile tüketilmesini önlemektir. Bu kapsamda çocuğun velayetini alan ebeveynin çocuğun mal varlığı üzerinde savurgan harcamalar yapması engellenmek istemiştir. Bu yolla çocuğun mal varlığının yönetiminde, mal varlığına dahil unsurların korunması, bakım ve iyileştirilmesi amacına uygun olarak yapılan tüm işlemler korunma altına alınmaktadır.

Çocuğa ait miras, bağışlama  yolu veya kendi emeği neticesinde elde ettiği mal varlığı velayet altında bulunduğu süre boyunca çocuğun velisi ya da vasisi tarafından yönetilmektedir. Çocuğa ait mal varlıkları üzerinde velilerin sadece kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu mal varlıkları velilerin ya da vasilerin kendilerine kazanç sağlayacak çocuk için ise zarar doğuracak şekilde tasarrufta bulunmaları yasaklanmıştır. Nitekim bu husus Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32.Maddesinde belirtilenTaraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.” hükmüyle uyumluluk göstermektedir.


Sonuç olarak; herkesin çocuğun mal varlığında haksız tasarruflarda bulunulması nedeniyle çocuğun mal varlığının tespiti ile koruma altına alınmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Hakim re’sen ya da talep doğrultusunda  çocuğun mal varlığının yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.