• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası

Günümüzde ulaşım araçlarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte yolculuğa çıkmak, seyahat etmek  yaygınlaşır hale gelmiştir. Uçak, hızlı tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının eskiye kıyasla hayatımızda artık çok daha aktif rolü bulunmaktadır.

Seyehat etmek pek çok insan için iş hayatının gereği olarak, dinlenmek, kafa dinlemek, yeni yerler görmek gibi nedenlerle yapılabilmektedir. Seyahat etmenin dinlendirici bir yanı olduğu gibi, yolculuk süresi bazı riskleri de beraberinde taşımaktadır. Örneğin trafik kazarı, yolcu bagaj kayıpları, yolculuk süresinde meydana gelebilecek başka kazalar gibi beklenmeyen olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Doğal olarak yaşanabilecek bu olumsuzluklar yolcuları maddi ve manevi anlamda yıpratıcı özelliktedirler.


Seyahat sigortası kavramı yukarıda anılan olumsuzlukların yaşanması ihtimaline karşı alınan, seyahat süresince yaşanabilecek bir sıkıntıda maddi ve manevi zararları kısmen ya da tamamen karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Seyahat sigortaları kendi içlerinde yurtiçi ve yurtdışı seyahat sigortaları olarak ayrılmaktadır. Seyahat sigortalarının yurt içi ve yurt dışı özelinde farklı alternatifleri de bulunmaktadır. Seyahat sigortalarının kapsamı, prim ödemesi yöntemi üzerinden belirlendiği için, kişinin gitmek istediği yere ve yolculuk süresine bağlı olarak prim ödemeleri de farklılık göstermektedir. Yapılacak seyahatin amacı ve türüne göre sigorta  türü seçmek avantajlı olacaktır.

Yurt dışı seyahat sigortaları bakımından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler için, vize başvurusu sırasında zorunlu olarak yurt dışı seyahat sigortası yaptırılması istenmektedir. Yurt dışı seyhat sigortalarının başlangıcı; pasaportla yurt dışına çıkışın tespit edildiği an başlamakta ve ülke sınırları içine girildiği an sona ermektedir. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigorta süresinin başlangıç ve bitişi sigorta poliçelerinde belirtilmektedir. Yurt içerisinde yapılacak olan seyahatler için sigorta hizmetleri şirket aracılığıyla sağlanmaktadır. Seyahat sağlık sigortası satın alan kişiler, seyhate gidemeyecekleri durumlarda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat öncesinde durumu sigorta şirketine haber vermek ve poliçeyi şirekete iade etmek şartıyla poliçeyi iptal ettirerek, ödenen sigorta pirimini geri alma hakkına sahiptir.


Seyahat sigıortası zorunlu bir sigorta türü olduğu için, sigorta şirketlerinin teminat altına almak zorunda olduğu asgari hizmetler düzenlenmiştir. Buna göre seyahat sigortası yaptıracak olan kişilere sunulacak olan asgari teminatlar:

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı,

Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati ve nakli,

Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli,

Vefat eden sigortalının nakli, olarak düzenlenmiştir.

Asgari teminatlar bu şekilde düzenlenmekle birlikte; sigortalının, sigorta yaptırcağı şirketin sunmuş olduğu ek teminatlardan yararlanma imkanı her zaman mevcuttur.


Sigortacının sorumluluğunun başlaması için sigorta piriminin tamamının seyahat sigortası yapılırken ödenmesi gerekmektedir. Taraflarca aksi kararlaştırılmasığı takdirde primi ödenmeyen poliçe sigortalıya teslim edilmiş olsa bile sigortacının sorumululuğu başlamamaktadır.

Seyahat sigortası sözleşmesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle sigorta yaptıran tarafından açılacak olan davalarda görevli mahkeme Ticaret Mahkemesi olmakla birlikte;  yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesidir. Dava sigorta şirketi tarafından açılacaksa, yetkili mahkeme sigorta yaptıranın ikametgahının bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesidir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.