• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Koruyucu Aile Kurumu

Koruyucu Aile Kurumu

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında  çocukların korunma, yardım ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması gibi hususlarda çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de  ülkemiz için önemli bir kurum mahiyetindeki koruyucu aile kurumudur.  5395 sayılı Çocuk Koruma Kanuna göre; korunmaya ihtiyacı olan çocuklar, reşit oluncaya kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp, yetiştirilerek, çocukların bir meslek edinmesi hususlarında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 23. Maddesinde yapılan düzenlemeye göre; mahkeme tarafından koruma kararı alınan, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesinde, görevli devlet kurum ve kuruluşlar olduğu gibi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın denetim ve gözetiminde bulunan bir “Koruyucu Aile“ tarafından da koruma sağlanabilmektedir. Koruyucu aile kurumu, ülkemizin geleceği ve mutlu nesiller yetiştirilebilmesi adına çok değerli bir kurum olmakla birlikte devlet tarafından bu kurumun genişlemesi adına teşviklerde de bulunulmaktadır.


Kısa veya uzun süreli olarak, farklı nedenlerle öz ailesinin yanında bakım ve korunması sağlanamayan çocuklara, kendi aile ortamlarında yetiştirme ve bakımlarının sağlanması koruyucu aile kurumunun, toplumsal sorumluluk açısından çok değerli bir kazanım olduğunu göstermektedir. Koruyucu aile ile çocukların, zor dönemleri daha fazla yıpranmadan, beden, ruh ve ahlaki gelişimleri bozulmadan atlatabilmesi amaçlanmaktadır.

Mevzuatta yapılan düzenlemelere göre koruyucu aile olabilmek için aranan şartlar:

-Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve sürekli Türkiye’de ikamet etmek,

-25-65 yaş aralığında olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Düzenli bir gelire sahip olmak,

-Çocuğun biyolojik anne- babası ya da vasisi olmamak şeklinde belirlenmiştir.


Evlat edinme ile koruyucu aile kurumu birbirine çok karıştırılmakla birlikte, gerçekte çok farklı kurumlardır. Öncelikle evlat edinme, Türk Medeni Kanunu’un 305-320. Maddeleri uyarınca gerçekleştirilirken; koruyucu aile kurumu, Sosyal Hizmetler Kanunu’un 24. Maddesi ve Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. Ayrıca iki kurumun kabul şartları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Örneğin, koruyucu aile olmak için evli olma şartı aranmamaktadır ya da  koruyucu aile edinen çocuk evlat edinmedeki gibi aileye mirasçı olmamaktadır.  Bir diğer fark olarak, koruyucu ailenin  hukuki anlamda çocuğu temsil etme hakkı bulunmamaktadır.  Bunlar gibi pek çok hususta evlat edinme ile koruyucu aile olma arasında farklar bulunmaktadır.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında korunma altına alınan her çocuk için koruyucu aile olunabilmektedir. Çocuğun yabancı uyruklu olması koruyucu aile olmaya engel değildir. Bakanlık tarafından koruyucu aile kurumuunun yaygınlaşmasını teşvik amacıyla tüm şartların sağlanması sonucu koruyucu aile olacak kimselere, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için ödeme de yapılmaktadır. Aileler isterlerse, çocuğun ihtiyaçlarını kendileri de karşılayabilmektedirler.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.