• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

Görevi yaptırmamak için direnme, bir kimsenin kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanarak karşı çıkmasıdır. Örneğin; GBT yapmak için kimlik isteyen polise şiddet uygulamak  ya da eve haciz işlemi yapmak için gelen icra memurunun darp edilmesi, bir başka örnek olarak yıkım kararını uygulamaya gelen zabıtanın taşlanması vb. gibi örnekler bu suçun kapsamına giren örnekler olarak çoğaltılabilmektedir.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun hukuksal konusu, kamu idaresinin işleyişine müdahalede bulunmak ya da engellemek oluşturmaktadır. Yukarıda bahsedilen örnekler ve benzeri olaylardaki gibi durumlarda, kamu görevlilerine karşı yapılan fiiller aynı zamanda kişi özgürlüğü ve bedensel bütünlüğünü zedeleyeci davranışlar olduğu için kanun koyucu bu gibi durumlar için caydırıcı önlemler alma yönünde düzenlemelere gitmiştir.


Bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisine direnme gösterilen işin, kamu görevlisini iş tanımına girmesi gerekmektedir. Görevi yaptırmamak için direnme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265. Maddesi kapsamında düzenleme altına alınmıştır. Düzenlemeye göre;

-“Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

-Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

-Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

-Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

-Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. “ olarak cezai boyut düzenlenmiştir.


Kamu görevlisine karşı pasif direnç gösterme bu suçun kapsamına alınmamıştır. Yani TCK madde 265 kapsamında kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme suçunun şartlarının oluşabilmesi için, kamu görevlisine karşı icrai faaliyetlerde bulunulması gerekmekte, memura karşı hakaret ve tehdit gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.