• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Rüşvet Suçu

Rüşvet Suçu

Rüşvet suçu, bir kamu görevlisinin, görevini ifasıyla ilgili olarak bir işin yapılması veya yapılmaması için başka kişi ya da kişilerce anlaşarak kendisine veya başkasına menfaat sağlamasıdır. Kamu görevlisi ifadesinden Türk Ceza Kanunu madde 6/1-c’de “ Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.


Bu suç ile cezalandırılan eylemler kamu görevlisi bakımından; rüşvet alma, kamu görevlisi olmayan fail/failler açısından rüşvet verme şeklinde icra edilmektedir. Rüşvet almanın veya vermenin cezalandırılmasının nedeni temelde, devlet faaliyetlerinin satın alınamaz olduğu yönündeki kamusal güvenin sarsılmasını önlemektir. Rüşvet suçu takibi şikayete bağlı suçlardan olmayıp,  bu suçun işlendiği yönde şüphe olması halinde savcılık re’sen soruşturma başlatmaktadır. Türk Ceza Kanun’da yapılan düzenlemelere göre rüşvet verilmiş olmasa dahi rüşvet konusunda taraflar arasında bir anlaşma yapılmışsa, rüşvet suçu işlenmiş sayılmakta ve buna göre cezalandırılmaktadır. O nedenle rüşvet anlaşması yapıldıktan sonra taraflar vazgeçseler dahi gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanmamaktadır. 

Rüşvet suçunun işlenmesinde esas olan, menfaatin bir kamu görevlisi aracılığıyla sağlanması iken mevzuatımızda yapılan bazı düzenlemelerle kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın;


“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler,

Kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar,

Kamu yararına çalışan dernekler,

Kooperatifler,

Halka açık anonim şirketler adına hareket eden kişilere, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi; bu ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de uygulanmaktadır.” Şeklinde düzenleme yapılarak, bu kurumlarda çalışan kişilerce yapılacak suç tanımındaki eylemlerin, rüşvet suçu kapsamında cezalandırılacağı beliritilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 252. Maddesi ile yapılan düzenlemelerde, rüşvet alma ya da rüşvet verme suçunu işlenmesi halinde failler hakkında 4 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasına yönelik hükümler bulunmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.