• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Evliliğin İptali

Evliliğin İptali

Evliliğin iptali davası, boşanma davalarından hem usul hem de esas bakımından farklı bir davadır. Boşanma davalarında  hukuken geçerli bir evliliğin sonlandırılması söz konusudur. Evliliğin iptali davalarında ise yapılan evlilik en baştan itibaren hukuken geçerli bir evlilik olmadığı için boşanma davalarından farklı sonuçlar doğurmaktadır. Hukuken geçerli olarak kurulan evlilik birliği sonradan da hukuken geçersiz gelebilir. Türk Medeni Kanunu’nunda yapılan düzenlemelere göre; eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması halinde, eşler arasında evlenmeye engel derecede akrabalık-hısımlık ilişkisinin bulunması hallerinde, eşlerden birinin evliliğe engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması veya evlenme sonrasında eşlerden birinin sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun kalması gibi durumları varlığı halinde tarafların, evliliğin iptalini istemesi için dava açma hakkı mevcuttur.

Taraflardan biri ya da karşılıklı olarak taraflar evliliğin iptali istemiyle dava açabilme hakkına sahiptirler. Evlilik kamu düzenine ilişkin bir kurum olduğu için, gerekli şartların oluşması halinde evlilik iptal davası, Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen de açılabilmektedir. Bunun için herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Ancak, evliliğin aldatma, kandırma veya korkutma ya da ayırt etme gücünden geçici yoksunluk sebebi ile iptalinin istenmesi hallerinde; evliliği iptali için dava açma süresi iptal sebebi öğrenilen tarihten itibaren veya korku sebebinin ortadan kalkmasından itibaren beş yıl altı ay olarak hak düşürücü süreye bağlanmıştır. Sayılan sebepler dışında başka bir sebebin varlığı ile evliliği iptali davası açılacaksa evlilik süresi boyunca, her zaman iptal davası açılabilmektedir.

Boşanma davalarında ayrı bir dava türü olmakla birlikte, evliliğin iptali davasında da geçersiz evlilik sürecinde ortak olarak edinilen mallara ilişkin mal rejimi tasfiyesine yönelik dava ve nafaka davaları açılabilmektedir.  Evliliğin iptaline yönelik açılan davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemesi olmakla birlikte, yetkili mahkeme eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesi ya da eşlerden birisinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.