• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

E- Haciz

E- Haciz

Kısaca e-haciz olarak belirtilen elektronik haciz kavramı, kişilerin devlete olan vergi borçlarını ödememelerine bağlı olarak; kişilerin tüm banka hesaplarındaki mal varlıklarına el konulması anlamına gelmektedir.  Normal hacizlerde, haciz işlemi icra müdürlükleri tarafından yapılırken, e- haciz de haciz işlemi vergi dairesi tarafından yapılmaktadır. Uygulamada bu vergi dairelerine dijital vergi daireleri de denilmektedir. E-haciz yöntemine ilişkin düzenlemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamında ele alınmıştır.  E- haciz yöntemiyle borçlunun devlete olan borcu nedeniyle, malvarlıklarına haciz konulmakta, borç belirtilen sürede ödenmez ise mallar satılarak vergi borcu satış bedelinden mahsup edilmektedir.

 


 

E- haczin uygulanmasına neden olabilecek borçlar; motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, mahkeme masrafları ve yargılama giderleri, idari para cezaları, RTÜK idari para cezaları gibi tüm vergi borçları sayılabilir.

Kanuna göre e- haciz yöntemiyle banka hesaplarına haciz konularak bloke edilebilen ve e-haciz konulabilen mal varlıkları:

-Borçluya ait banka hesapları,

-Emniyet Genel Müdürlüğü siciline kayıtlı motorlu taşıtlar,

-Ptt posta çeki hesabında yer alan hesaplar,

-Taşınmazlar olarak sıralanabilir. E- hacizde haczin sınırları, normal haciz uygulamasıyla benzerlik göstermektedir. O nedenle, borçlunun kendisi ve ailesinin ikamet ettikleri ev, borçlunun mesleki faaliyetini devam ettirebilmesi için kullanmak zorunda olduğu eşya ve aletler gibi asgari geçim için zorunlu olan varlıklar üzerine e-haciz konulamamaktadır.

 


 

Vergi borçları olan borçluya, borcunu ödememesi halinde 6183 sayılı kanun kapsamında borcundan haberdar edilmesi ve devlete olan borcunu ödemesi için tebligat gönderilmektedir.  Borçluya tanınan 15 gün içerisinde borçlu borcunu ödemezse, ilgili  vergi dairesi tarafından borçlunun tüm Türkiye genelindeki mal varlıkları elektronik ortam üzerinden araştırılarak üzerine e- haciz işlemi uygulamaktadır.

E-haczin kaldırılabilmesi için borçlunun borcun tamamamı ödemesi veya vergi dairesine  borcun yapılandırılması için taksitlere bağlanması talebinde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde üzerine e- haciz konulan malların  satışı yapılarak borçtan mahsup edilmesi yoluna gidilecektir. Motorlu taşıtların ve taşınmazların üzerine e-haciz konulması halinde bu haczi kaldırılması için vergi dairesine teminat sunma yolu da tercih edilebilir. Borçlu ile iletişimin kesilmesi, e- haciz konulan malların saklanmaya çalışılmasının tespiti gibi durumlarda haciz memurları aracılığıyla malvarlığı tespiti yapılmaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.