• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Tescilli Marka Hakkının Kullanılmaması

Tescilli Marka Hakkının Kullanılmaması

Marka, bir şirkete ait mal ve hizmet sunumlarının diğer şirketlerinden ayrılılarak, ürünün bir nevi nüfus kütüğü işlevini gösteren işaretlerdir. Bir markayı tanınır hale getiren esasen, ürün ve hizmetlerinde kullanmış oldukları isim, işaret, markaya özgü araç ve aletler, harfler, tasarımsal kullanım gibi özgülenmiş işaretlerdir. Bu markaya özgülenmiş işaretler için tescil talebinde bunulması ve devamında tescil edilmiş olunması hallerinde, markaya özgü işaretlerin kulanımı sınırlanarak korunma altına alınmış olmakta ve yaşanabilecek hak gaspalrında yasal düzlem içerinde marka işaretlerinin korunması sağlanmaktadı. Bu bakımdan kullanılan marka işaretlerinin tescil edilmesi önemlidir.


Bununla birlikte tescil edilmiş marka işaretlerinin belirli bir süre kullanılmaması, veya Türkiye içerisinde kanuni ifade ile ciddi bir şekilde kullanılmamış olması hallerinde markanın iptaline karar verilmektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında belirtilen ciddi kullanım, markanın ticaret alanındaki kullanım iradesi ile ilişkilendirilmiştir. Burada bahsedilen ciddi kullanım iradesi; markasal anlamda ürünün veya hizmetin işlevine uygun olarak ülke içerisinde ticari hayattaki fiili kullanımını ifade etmektedir. O nedenle  sadece simgesel kullanımlarda tescilli marka, ciddi olarak kullanılmış kabul edilmemektedir.


Sınai Mülkiyet Kanununu kaspamında markaların kullanılması hakkında yapılan düzenlemeye göre tescilli markanın Türkiye içerisinde ciddi anlamda kullanılmaması veya beş yıl kesintisiz olarak kullanımına ara verilmesi hallerinde  tescilli markanın iptali yönünde karar verileceği düzenlenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunun’da belirtildiği üzere tescilli bir markanın iptaline ilişkin talebin,  TÜRKPATENT Kurumuna yapılması gerekmektedir. Ancak kanunda da belirtildiği üzere TÜRKPATENT’in bu yetkisini kullanma süresi 10.01.2024 tarihinden sonra başlayacaktır. O nedenle marka iptaline yönelik talepler 10.01.2024 tarihine kadar Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi nezdinde incelemeye alınacaktır.

İstisnai olarak, tescilli markanının ciddi bir neden veya beş yıl aralıksız kullanılmamasına nedeniyle iptalini engelleyecek tek durum “haklı bir nedenin” var olmasıdır. Haklı neden olarak gösterilen sebebin marka sahibinden kaynaklanmayan ve kullanmamam sebebinin marka sahibine isnat edilemeyen bir nedene bağlanması gerekmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.