• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Nüfuz Ticareti

Nüfuz Ticareti

Türk Ceza Kanunu’nun 255. Maddesinde düzenlenen nüfuz ticareti suçu, failin kamu görevlisi üzerinde etkili olduğundan söz ederek, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunulması için, doğrudan veya aracılar vasıtası ile kendisine veya bir başkasına çıkar sağlaması yoluyla işlenmektedir. Nüfuz ticareti suçu sadece menfaat konusunda anlaşmaya varılması halinde bile suç tamamlanmış gibi yargılama yapılır. Çünkü nüfuz ticaretinde; kamu görevlisi temsil ettiği makamı ve de dolayısı ile toplum üzerinde devletin güvenilirliğini sarsıcı suç işlemektedir. O nedenle nüfuz tivareti suçu Türk Ceza Kanunu’nda “Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar “ başlığı altında düzenlenmiştir.


Suçun temel olarak işleniş şekli, kendisine menfaat sağlanan kişinin, kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olarak kendi yararına dolaylı da olsa kamu imkanlarını kullanma yolu ile sağlanmaktadır.  Nüfuz ticareti suçunun işlenmesinde, kendisine yarar sağlayan kişi de kamu görevlisi ise bu durum suçta verilecek olan cezanın artırılmasını gerektiren bir nitelikli unsur olmaktadır. Buna suça örnek olarak; bir devlet hastanesinde  çalışan hemşirenin, böbrek nakli için sırada olan kişiye tanıdık doktorların olduğunu belirtmesi, rica ederse sıra beklemeye gerek kalmayacağını söyleyerek 15.000 TL istemesi gibi bir durum söz konusu ise  kamu görvlisi hakkında nüfuz ticareti suçunu işlemesi nedeniyle yargılama yapılacaktır. Bir başka örnek olarak adliyede çalışan bir mübaşirin, görev yaptığı mahkemede tutuklu olarak yargılanan sanığın babasına, davaya bakan yargıcı yakından tanıdığını söyleyerek, kendisine 2000 TL temin edilmesi halinde oğullarının tutuksuz yargılanabileceğini belirtmesi ve anlaşmaya varılması hali örnek verilebilir.

Nüfuz ticareti suçunu rüşvet suçundan ayıran temel unsur, nüfuz ticareti suçunun işlenebilmesi için başkası yararına menfaat sağlanacak olan işin kamu görevlisinin görev alanına giren bir iş olmamasıdır. Nitekim yarar sağlanması kamu görevlisinin kendi göreviyle bağlantı ise suç rüşvet suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.


Ceza kanunda yapılan düzenlemelere göre nüfuz ticaretine aracılık eden kişi ile nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri müşterek fail olarak cezalandırılmaktadır. Örneğin kendisine sahte pasaport düzenlenmesi amacıyla kolluk görevlileri üzerinde nüfuz sahibi olan kişiye menfaat sağlanmış olması ve bu suretle sahte pasaportun düzenlenmesi halinde, fail hem nüfuz ticareti suçundan hem de resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılmaktadır.


Nüfuz ticareti suçu uzlaşmaya tabi suçlar kategorisinde değildir. Bu suç şikayete de bağlı olmadığı için savcılık makamı re’sen soruşturma yürütebilmektedir. Nüfuz ticareti suçunun işlenme tarihinden 8 yıllık süre içeriisnde herhangi bir dava açılmamamsı veya yapılan yargılamanın bu süre içerisinde tamamlanmaması hallerinde  dava zamanaşımına uğrayacaktır. Nüfuz Ticareti suçu Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girdiği için, bu suça yönelik yargılamalar Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde yürütülecektir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.