• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Önalım Hakkı (Şufa Hakkı)

Önalım Hakkı (Şufa Hakkı)

Paylı mülkiyet üzerinde hak sahibi olan paydaşın kendi payını satmak istemesi halinde, diğer paydaşların kanundan doğan bir hakları olarak 3. kişilerden önce satın alma hakkı bulunmaktadır. Buna mevzuatımızda şufa –önalım- hakkı adı verilmektedir. Önalım hakkından bahsedebilmek için öncelikle taşınmaz üzerinde paylı mülkiyetin bulunması gerekir.  Önalım hakkı, paydaşlardan birinin payını satması halinde kullanılabilir hak olarak ortaya çıkmaktadır. Şufa (önalım) hakkı yalnızca diğer paydaşlar tarafından kullanılabilir bir haktır. Yani taşınmaz üzerinde alacak hakkı mevcut olan 3. kişiler veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni bir hakka sahip 3. kişilerce önalım hakkı iddiasında bulunulamaz.

Paylı mülkiyet kavramı, kendi içerisinde uyuşmazlık çıkma potansiyeli yüksek bir mülkiyet hali olduğu için,  yapılan kanuni düzenlemeler 3. kişilerin satış yolu ile olsa bile paylı mülkiyete yeni birilerinin girmesini engellemeye yöneliktir.


Şufa hakkının kullanılabilmesi için taşınmazın paylı mülkiyet üzerine kayıtlı olması yeterlidir. Yani taşınmazın bina, ofis , daire, arsa , bahçe vs. gibi niteliklerde olmasının bu hakkın kullanıması üzerinde  önemi yoktur. Şufa hakkı sadece dava yolı ile iddia edilen bir hak olmakla birlikte, şufa hakkı iddiası sadece 3. kişilere karşı dava yolu ile ileri sürülebilmektedir.

O nedenle önalım hakkı iddia eden paydaş ya da paydaşlar şufa davasını payını satan paydaşa karşı şufa davası açamazlar. Şufa hakkına bağlı olarak açılabilecek davalar sadece payı satın alan 3. kişiye karşı yöneltilebilmektedir. Paylı mülkiyetteki satınmazı satın kşilere, paydaşlara noter aracılığı ile satış işlemini bildiren bildirim yapması gerekmektedir. Bu bildirimin noter aracılığı ile yapılması zorunludur.


Şufa davasında önalım hakkını kullanma süresi iki boyutta düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre;

-Taşınmazı satın alan kişi, noter aracılığıyla satın almayı şufa hakkı sahiplerine bildirmişse, bildrimin yapılmasından itibaren 3 ay içerisinde şufa davasının açılması gerekir.

-Taşınmaz satışı, şufa hakkı sahiplerine noter aracılığıyla bildirilmemiş ise satış işleminin yapılmasından itibaren 2 yıl içerisinde şufa hakkı sahipleri taşınmazı alan kişiye karşı dava açma hakkına sahiptir.

Önalım hakkının ihlal edildiğine yönelik taleple, 3. Kişilere yapılan satışın iptalini öngören şufa davasında yetkili mahkeme, genel yetki kuralları çerçevesinde taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Davaya bakmakla görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.