• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Simsarlık Sözleşmesi

Simsarlık Sözleşmesi

Simsarlık bir diğer adıyla tellallık; taraflar arasında  uygun ortam ve imaknı sağlayan aracı anlamına gelmektedir.  Simsarlık sözleşmesinin kurulması ile; simsar taraflar arasında bir sözleşme kurarak, görüşme ve anlaşma imkanını sağlayarak aracılık etmeyi üstlenmektedir. Simsar bu aracılığı ücret karşılığında yapmakla birlikte simsarın, ücrete hak kazanbilmesi için taraflar arasında  anlaşmanın sağlanması ve söz konusu sözleşmenin kurulması gerekmektedir.

Simsarın aracı olduğu sözleşme bir koşulun yerine getirilmesine ya da gelmesine bağlı ise simsar, koşulun yerine gelmesi halinde ücret almaya hak kazanacaktır. Simsarın sözleşmenin kurulması amacıyla yapacağı aracılıkta yapmış olduğu harcamaları  varsa ve taraflar arasında yapılan sözleşmede bu harcamaların ödeneceği hususu yer alıyorsa; bu durumda anlaşma sağlanamazsa bile simsara kendi yapmış olduğu harcamaların ücretinin ödenmesi gerekmektedir.


Simsarın kendisine bir işin yapılmasında arabuluculuk yapması için vekalet veren kimselere karşı; işverenin menfaatlerini koruma , özenli davranış içerisinde bulunma, dürütlük kurallarına göre işini sürdürme, toplantı ve görüşmelere katılma ve de kendisine verilen vekalet türüne göre sözleşme yapabilme hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Simsarlık sözleşmesinde bir ücret belirlenmemişse tarifeye göre hesaplamalar yapılmakta, simsarın aracı olduğu konuda tarife bulunmuyorsa teamüllere göre simsara ücret ödemesi yapılmaktadır. Simsarlık sözleşmesi, sözlü veya yazılı kurulabilmektedir. Ancak eğer söz konusu bir taşınmaz üzerinde simsarlık sözleşmesi yapılacaksa Türk Borçlar Kanunu gereğince mutlaka yazılı olması koşuluna bağlanmıştır. Gayrımenkuller haricinde yapılacak olan simsarlık sözleşmelerinde ise herhangi bir şekil şartı aranmamaktadır.


Simsarlık sözleşmesinde kısıtlı bir vekalet ilişkisi mevcuttur. Simsarın akli dengesini kaybetmesi, vefat etmesi veya haklı bir nedenden dolayı simsarlık faaliyetlerinin sona ermesi hallerinde simsarlık sözleşmesi de sona erecektir. Eğer simsarlık sözleşmesi haklı bir neden bağlı olmaksızın sona erdirilmişse, sözleşmeyi sonlandıran taraf karşı tarafın zararlarını karşılamakla mükellefttir. Normal koşullarda ise  sözleşmenin kurulması ya da kurulmamasına bağlı olarak, işin görülmesi ile simsarlık sözleşmesi sona ermektedir.

Simsarlık özellikle günümüz ticari hayatında sıkça tercih edilen bir arabuluculuk yöntemi olarak sürekli faaliyet alanını genişletmektedir. Özellikle emlakçılık sektöründe, bankacılık ve finansal yatırım alanlarında ve daha pek çok alanda arabulucu sıfatıyla tarafları buluşturup, anlaşmalarını sağlayarak sektörel gelişimlere aracı olmaktadırlar.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.