+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanı; tacirlerin iş ve işlemlerini idame ettirirken kullanmış oldukları bir sıfattır.  Ticaret ünvanı, ticari hayatta taciri diğer tacirlerden ayırarak özgün tanınırlık sağlayan bir ünvandır. Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemelere  göre, tacir sıfatını taşıyan her işletme kanuna uygun bir ticari unvan seçmek ve kullanmak zorundadır ayrıca ticari işletmeler ile igili olan tüm evrakların bu ticari ünvanla hazırlanması gerekmektedir.

Ticaret unvanı, işletme isminden farklı bir nitelik taşımaktadır. Ticari unvan; gerçek kişi tüzel tacirlerde ve tüzel kişi tacirlerde ayrı olarak düzenlenmiştir. Ticaret unvanı gerçek kişi tacirlerde ad ve soyadlarının tam yazımıyla oluşturulmabilmektedir. Tüzel kişi tacirler de hukuka ve ahlaka aykırılık bulunmaması şartıyla, limited, anonim veya kooperatif şirket olarak  belitirtilmesi şartıyla istedikleri isimleri alabilmektedir. Ticaret ünvanı alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu gereğince 15 gün içerisinde ticari işletmenin ve seçilen ticari unvanın, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Ticaret unvanın işletmeden ayrı olarak devredilmesi mümkün olmadığı için, işletmenin bir başkasına devredilmesi halinde ticaret unvanı da devredilmiş olmaktadır. İşletmenin değiştirilmesi halinde ticaret unvanın da değiştitilmesi en azından eski unvandan ayırt edici bir özelliğinin bulunması gerekmektedir.

Ad-soyadları ticaret unvanında yer alan , birden fazla ortağı bulunan işletmelerde ortaklardan birisinin ayrılması halinde Ticaret unvanındaki ismin de silinmesi gerekmektedir. Ayrılma hallerinde ticaret unvanın aynen kullanılması müümkünden değildir. Ancak ayrılan ortak ticaret unvanın aynen kullanılmasına izin vermişse o durumda unavnın kullanılmsına devam edilebilir. Eğer şirkete yeni bir ortağın girmesi söz konusu ise o durumda ticaret unvanında değişiklik yapılması gerekmemektedir.

 


 

Ticaret unvanı, ticari hayatın sağlıklı idame ettirilmesi adına hukuken koruma altına alınmıştır. Buna göre ticari hayatta; ticaret unvanın ticari dürüstlüğe  aykırı olarak başka kimselerce kullanılması veya kullandırılması hallerinde hak sahipleri bu durumun tespit edilmesini talep ederek, müdale edilmesini isteyebilmektedir. Eğer ki dürüstlük kurallarına aykırı olarak, haksız yere kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun olarak değiştirilmesini veya silinmesini talep edilebilmektedir. Aynı zamanda ticaret unvanın haksız kullanımına bağlı olarak bir zarar meydana gelmiş ise tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.