• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın feshedilmesi sonucunda 4857 sayılı Kanun ile işçiye işe iade davası açma hakkı tanınmıştır. Bu bağlamda iş akdi haksız ve geçersiz olarak feshedilen işçi, 4857 sayılı Kanun'da belirtilen koşulları sağladığı halde işe iade davası ile işine geri dönme imkanına sahiptir. Lakin 4857 sayılı Kanun işe iade davası açmak isteyen işçiye öncelikli olarak arabulucuya başvurma zorunluluğu getirmiştir. Bu bağlamda işçi işe iade talebiyle zorunlu arabulucuya başvurmak ve ardından anlaşılamaması halinde işe iade davası açmakla yükümlüdür. Aksi halde doğrudan işe iade davası açılır ise davanın usulden reddedileceği açıkça düzenlenmiştir.


4857 sayılı Kanuna göre işe iade davası şartları:

-İş kanunu kapsamında çalışıyor olmak,

-İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,

-İş sözleşmesinin haksız ve geçerli neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi,

-İş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması,

-İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması,

-İşveren vekili olmamak,

Yukarıda anılan şartların varlığı halinde işe iade talebi ile işe iade davası açılabilmektedir.


İşe İade Davası öncesi Zorunlu Arabuluculuk:

4857 sayılı Kanun işe iade davasından önce arabuluculuğa başvurmayı zorunlu tutmuştur. Bu bağlamda işe iade dava açma koşulları mevcut ise öncelikli olarak arabulucuğa başvurulmalıdır. Aksi halde doğrudan dava açıldığı hallerde; 4857 sayılı Kanun başvurunun reddolunacağını açıkça düzenlemiştir. Bu bağlamda arabulucuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, işe iade davası açılabilmektedir.

İşe İade Davası Açma Süresi:

4857 sayılı Kanun gereği; İşe iade davası, zorunlu arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde açılabilir.


İşe İade Davasının Sonuçları:

4857 sayılı Kanun ile işe iade davasının sonuçları ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre;

Davanın Kabulü Halinde: İşe iade davasının kabulü halinde, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe iade talebi ile işverene başvurulmalıdır. Süresinde işverene başvurulduğu halde, işveren 1 ay içerisinde işçiyi işe başlatmalıdır. Aksi halde işverenin işçilik alacaklarının yanı sıra tazminat yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Davanın Reddi Halinde: İşe iade davasının reddi halinde, işe iade davasının koşullarını sağlamadığı ve neticesinde işe iade talebinin reddedildiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda işçi, yargılama giderleri ile karşı taraf vekalet ücretini ödemekle yükümlüdür.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.