+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

İşçilik Alacakları

İşçilik Alacakları

4857 sayılı Kanun ile işçiye bir takım işçilik hak ve alacakları tanınmıştır. Bu bağlamda kimi durumlarda iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda, kimi durumlarda ise iş akdi devam ederken de işçi adına doğan işçilik hak ve alacakları açıkça düzenlenmiştir. İgili kanuna göre başlıca işçilik hak ve alacakları:


Kıdem Tazminatı:

Kıdem Tazminatına hak kazanabilmek için; 4857 sayılı Kanunda tek tek sayılmış olan haklı nedenle fesih hallerinden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Lakin aynı zamanda 4857 sayılı Kanun gereği; haklı nedenle fesih hallerinden birinin yanında Kıdem Tazminatına hak kazanabilmek için;

-Aynı işyerinde en az 1 sene çalışmış olmak,
-4857 sayılı Kanuna göre işçi olmak,
-İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız veya geçersiz veya geçerli, işçi tarafından ise haklı nedenle feshedilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda anılmış olunan şartlar gerçekleştiği takdirde Kıdem Tazminatına hak kazanılabilir.


İhbar Tazminatı:

İş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirileceği zamanlarda bu durumu işçiye önceden ihbar etmekle yükümlüdür. Lakin 4857 sayılı Kanun ile ihbar süreleri işçinin çalışma süresi ile orantılı olarak, açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu bağlamda ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren; 4857 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan işçinin çalışma süreleriyle orantılı olan ihbar sürelerine karşılık ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Yıllık İzin Ücret Alacağı:

4857 sayılı Kanun ile yıllık izin ücret alacağına hak kazanma şartları açıkça düzenlenmiş olmakla birlikte bu hakkın vazgeçilmez olduğu da açıkça düzenlenmiştir. Bu bağlamda yıllık izin 4857 sayılı Kanuna göre işçinin kullanması gereken bir haktır. Bu doğrultuda işveren tarafından yıllık izin kullandırılmadığı hallerde, işçi bu izne karşılık gelen yıllık izin ücret alacağına hak kazanmaktadır.


Fazla Çalışma Ücret Alacağı:

4857 sayılı Kanuna göre bir işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda haftalık çalışma süresinin 45 saati aştığı hallerde işçi fazla çalışma ücret alacağına hak kazanmaktadır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti:

Ulusal Bayram ve Genel Tatil olarak kabul edilmiş günlerde çalışmış olan işçi 4857 sayılı Kanun gereği Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretine hak kazanmaktadır. Bu bağlamda 4857 sayılı Kanun gereği Ulusal Bayram ve Genel Tatil olarak kabul edilmiş günlerde çalışan bir işçiye; çalışılan her gün için bir günlük ücretinin ödeneceği düzenlenmiştir.


Hafta Tatil Ücreti:

4857 sayılı Kanuna göre işçinin haftanın her günü çalışması ve bu bağlamda sahip olduğu 24 saat dinlenme hakkını kullanmadığı takdirde Hafta Tatil ücretine hak kazanılmaktadır. Bu bağlamda işveren tarafından işçinin sahip olduğu 24 saat dinlenme hakkının karşılığı olan hafta tatil ücreti işçiye ödeneceği düzenlenmiştir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.