• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

4857 sayılı Kanun, bazı hallerde işveren tarafından geçerli neden oluştuğu gerekçesi ile iş sözleşmesini tek taraflı irade beyanıyla fesih imkanı tanımaktadır. İş sözleşmesini geçerli nedene dayanarak fesih imkanı veren haller 4857 Sayılı İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Sayılan haller dışında iş sözleşmesinin geçerli nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. Bu bağlamda 4857 sayılı kanuna göre geçerli nedenle fesih için ikili bir ayrım yapmak gerekmektedir. İlgili kanunda geçerli nedenle fesih için belirli başlı durumlar mevcuttur. Buna göre:

4857 sayılı Kanuna göre geçerli sebep olarak sayılan haller:

-İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından,
-İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olmak zorundadır.


Yukarıda anılanlar doğrultusunda; 4857 sayılı Kanuna göre; iş akdinin geçerli sebebe dayanarak feshedilebilmesi için kanunun aradığı şartlar ihtiyarı olmamakla birlikte geçerli sebebe dayalı feshin zorunlu unsurlarıdır. Bu bağlamda ilgili kanun hükmünün şartları yerine getirilmeden yapılan fesih, geçersiz fesih olacaktır. Lakin 4857 sayılı Kanun ile geçersiz feshin sonuçları ayrıca düzenlenmiştir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.