• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’nda iki türlü boşanma davası vardır; bunlardan biri anlaşmalı boşanma diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmanın fer’i niteliğindeki velayet, nafaka, tazminat gibi tüm hususlarda anlaşarak boşanmaya karar verdikleri bir boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma ise tarafların, boşanma veya boşanmanın fer’i niteliğindeki velayet, nafaka, veya tazminat gibi hususlardan en az birisi hakkında anlaşamadıkları ve kararın mahkeme tarafından verilmesi esasına dayalı boşanma davasıdır. Kimi zaman 5 - 6 yıl süren çekişmeli boşanma davalarına karşılık, mahkemelerin iş yoğunluğunun elverdiği ölçüde kısa bir zaman diliminde sonuçlanan anlaşmalı boşanma davalarının olduğu ve çekişmeli boşanma davalarının aksine tarafların birbirlerine yönelik bir kusur iddialarının ve bu durumu ispatlama çabalarının olmamasından dolayı anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre oldukça hızlıdır.


Anlaşmalı Boşanma Davası Açmanın Şartları

Öncelikle değinmek gerekir ki; anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası için tarafların beraberce boşanma konusunda ve boşanmanın fer’i niteliğindeki nafaka, velayet ve tazminat gibi tüm konularda anlaşmış olması ve bu anlaşmaya ilişkin bir protokol düzenlemiş olmaları gerekir. Anlaşmalı boşanmada taraflar bu hususlardan herhangi biri konusunda uzlaşamazlarsa, anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Hakim özellikle kamu yararının gerekli kıldığı durumlarda protokol hükümlerini reddedebilir veya değiştirebilir.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin vereceği ortak bir dilekçe ile açılabileceği gibi, eşlerden birinin davayı açması ve diğer eşin de bu davayı kabulü şeklinde de açılabilir. Yine çekişmeli olarak açılmış bir boşanma davası da davanın her safhasında eşlerin anlaşması ile anlaşmalı davaya dönüşebilir.

Eşler, boşanmanın ve fer’i niteliğindeki velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda anlaştıklarını gösteren bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunmalıdır. Hakimin boşanma kararı verebilmesi için mahkeme huzurunda eşleri bizzat dinleyerek özgür iradeleriyle boşanmaya ve boşanmanın fer’i niteliğindeki hususlara karar verdiklerine kanaat getirmesi şarttır. Hakim, taraflardan birinin iradesinin fesada uğratıldığına dair şüphe duyarsa anlaşmalı boşanmayı reddedecektir.


Aynı şekilde hakim, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmalı boşanma protokolündeki bazı hususları reddedebilir, bazı hususları da değiştirebilir. Boşanmanın gerçekleşmesi için hakimin yapmış olduğu bu değişiklikleri tarafların kabul etmeleri gerekir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi halinde hakim protokol hükümlerini kabul ederek boşanmaya karar verecektir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.